Lidový dům

date of exhibition, exhibition title
1979 - 1979/03/20   Ženy ženám,
1979/05   Josef Kilian: Poetické vyznání v barvách,
1979/12/12 - 1980/01/05   Výstava obrazů akademického malíře M. Schillera,
1980/10/23 - 1980/11/14   Výstava obrazů akademického malíře M. Schillera,
1981/02   V. A. Šrůtek,
1982/04   V. A. Šrůtek,
1987/07/01 - 1987/07/10   30 výtvarníků v Lidovém domě,
1988   Skupina 5 + 3,
1988/06/04 - 1988/07/31   Hugo Demartini: Objekty, Jiří Sozanský: Obrazy,
1988/10/29 - 1988/11/20   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace,
1989/05/29 - 1989/06   Viktor Pivovarov,
1989/07   14: Obrazy - grafika,
1989/08/03 - 1989/08/20   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles,
1989/09/04 - 1989/09/30   Jiří Sozanský: Pocta Sarajevu, část I.,
1990/01/27 - 1990/02/04   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici,
1990/05/17 - 1990/06/10   Zaostalí,