Lidový dům

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let
1996   Lidový dům ve Vysočanech (Rozhovor Marcely Pánkové s Jiřím Halíkem, kvestorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové)
2011   Česká osmdesátá