Česká televize

city: Praha
address: Kavčí hory, Praha 4