Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

Book
published, title (subtitle)
2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1982   Rok 1981 v Muzeu vesnice v Kouřimi
1982   Spolupráce s mládeží v období let 1981-1982
1998   Fotografický adresář České republiky
Program
published, title (subtitle)
2005   Regionální Muzeum v Kolíně (Září říjen 2005)
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)