Ottendorferův dům

city: Svitavy (Svitavy)
ZIP: 568 02