Osvětová beseda

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1958   Václav Rabas: Souborná výstava grafiky