Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1958/04/05 - 1958/04/20   Václav Rabas: Souborná výstava grafiky, Kulturní dům, Slaný (Kladno)