Mír, n.p.

type: tiskárna
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Mír, n.p.

kniha
  published   title (subtitle)
  1950   Španělské rytmy

Mír, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1958   Grafické dílo Františka Tichého
  1958   Josef Wagner 1901 - 1957: Životní dílo
  1958   Lev Šimák
  1958   Ota Janeček: Malíř spoluvytváří film Vlčí jáma
  1958   Pravoslav Kotík: Oleje a kvaše
  1958   Václav Koutský: Obrazy z let 1957 - 1958
  1958   Vladimír Fuka: Imaginární portrét
  1959   František Tröster
  1959   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1957 - 59
  1959   Karel Vysušil: Grafika
  1959   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958
  1959   Piersen: obrazy 1957-58
  1959   V. Sivko
  1960   Adolf Hoffmeister: Výstava podob a ilustrací
  1960   Jan Rambousek: Souborná výstava kreseb a grafiky k umělcovým pětašedesátinám
  1960   Jaroslav Paur: Výběr z díla
  1960   Lev Šimák: Tance národů
  1960   Václav Haise: Práce z desíti let
  1961   J. V. Schwarz: Kresby, plastiky
  1961   Oldřich Smutný: Jířní Čechy: Oleje, tempery, kresby 1957 - 1960
  1962   Kamil Lhoták: Nové obrazy
  1962   Karel Tondl: Obrazy, monotypy, grafika
  1962   Květiny v díle Ludviky Smrčkové
  1962   Ota Janeček: Obrazy z let 1959-1961
  1962   Vladimír Sychra: Obrazy z let 1935 - 39, 1958 - 62
  1963   Milan Grygar
  1963   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat
  1964   Alois Sopr: Plastiky 1939 - 1964
  1964   Jiří Novák
  1964   Kamil Lhoták: Nové obrazy a kresby
  1964   Lubomír Přibyl
  1964   Pravoslav Kotík: Obrazy z posledních let
  1965   Jaroslav Paur
  1965   Reinhold Koehler: Dekoláže a kontrakoláže
  1966   František Jiroudek: Obrazy
  1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
  1966   Jiří Rathouský: Grafika
  1966   Josef Liesler: Grafika plastika
  1966   Otto Herbert Hajek
  1966   Zdena Fibichová: Plastiky, kresby
  1967   Bedřich Feuerstein: Architektura, scénické návrhy, obrazy
  1967   Doležal František (Galerie Vincence Kramáře)
  1967   Max Ernst
  1967   Ščerbakov
  1968   Alois Sopr: Plastika 1963-1968
  1968   Bazaine
  1968   Filla
  1968   Marta Pan
  1969   Bohdan Lacina: Práce z posledních let
  1969   Ezio Gribaudo: Grafika z let 1967-1969
  1969   Fritz Wotruba: Sochy a kresby
  1969   James Guitet
  1969   Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68
  1969   Libor Fára - stop-time (Vybrané práce z let 1945-69)
  1969   Martial Raysse: Obrazy a objekty
  1969   Mikuláš Medek: Projektanti věží
  1969   Václav Špála
  1969   Vojtěch Tittelbach
  1970   Henryk Stażewski: Reliéfy z let 1967-69
  1970   Ivan Meštrović 1883-1962
  1970   Košnář
  1970   Lapicque
  1970   Osobnost Josefa Čapka (Na pamět umělcovy smrti v dubnu 1945)
  1970   Otakar Slavík
  1970   Sklo Ludviky Smrčkové
  1970   Tröster
  1970   Vladimír Kopecký
  1970   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932 - 1962
  1970   Zdenka Heritesová: Osudy
  1971   Adéla Matasová
  1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-70
  1971   Gyula Derkovits (1894 - 1934)
  1971   Hák
  1971   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát
  1971   Oskar Kokoschka: Obrazy a grafika (K 85. narozeninám)
  1971   Otakar Mrkvička
  1972   Eva Mazzucco
  1972   Ideogram v knize Jaroslava Švába
  1973   Jaroslav Bobek
  1973   Raimund Ondráček: Obrazy, grafika, restaurátorství
  1973   Václav Haise: Šumava a jižní Čechy
  1974   Eva Bednářová
  1975   Krajina Václava Rabase
  1978   Otakar Štembera
  1978   Otakar Štembera: Obrazy, kresby, karikatury
  1979   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976
  1980   Milan Peterka
  1980   Miloslav Troup (Deset minut s Miloslavem Troupem)
  1981   Daisy Mrázková (Deset minut s Daisy Mrázkovou)
  1981   Kamil Lhoták: Grafika
  1981   Karel Teissig
  1981   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
  1982   František Dvořák: Obrazy, kresby, koláže
  1982   Jan Jiří Bendl (Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku)
  1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
  1984   Jan Kubíček: Ilustrace
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
  1986   Alois Sopr
  1986   Andrej Bělocvětov: Obrazy
  1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb
  1987   Josef Lada dětem (K 100. výročí umělcova narození)
  1987   Lumír Šindelář: Kresby
  1987   Max Bill
  1988   Adéla Matasová: Reliéfy
  1988   Vladimír Vimr: Obrazy a ilustrace
  1989   Kurt Gebauer
  1989   Vladimír Janoušek 1922-1986: Výběr z kreseb
  1990   Jiří Kaloč: Obrazy
  nedatováno   Alena Čermáková: Bojovou cestou
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1958   František Dvořák, Dalibor Chatrný
  1958   Jaroslav Chudomel: Kresby, Miloslav Jemelka: Obrazy, Rudolf Svoboda, Plastiky
  1958   Josef Jíra, Jiří Novák
  1959   Skupina 7
  1960   Šenk, Dobiáš, Hadlač (Plastiky, oleje, grafika)
  1961   1. pražský festival mladé grafiky
  1961   Jana Moravcová, Luboš Moravec: Sochařské dílo
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
  1963   Horizont, Praha 63
  1964   Jan Hána, Ivo Sedliský
  1964   Trasa
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
  1965   Picasso a pařížská škola (Plakáty)
  1966   Grafika Plakát
  1966   Konstruktivní tendence
  1966   Krajina v díle arménských malířů
  1967   Hejlek, Burant: Vitráže
  1967   umění + BYT
  1968   Ilustrace
  1968   Kov a šperk
  1969   Grafis
  1969   Jugoslávské naivní umění
  1969   Současné jugoslávské sochařství
  1969   Staré bulharské umění
  1970   Poklady Kypru
  1971   Avantgarda Trnu
  1971   Dárci lidické galerii
  1971   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy
  1971   Eva Brýdlová, Ludmila Vojířová
  1972   Luděk Tichý, Karel Valter
  1972   Město a lidé
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1975   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
  1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii
  1976   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
  1989   Salón ´89 užitého umění pražských výtvarných umělců
kniha
  published   title (subtitle)
  1958   Česká ulička
  1958   Dědictví
  1958   Konečná úprava fotografií
  1958   Naše domácnost
  1958   Svatba na vsi
  1958   Tarzanova smrt
  1958   Trojcestí (Povrch pětiletky, Americké houpačky, Turistou proti své vůli)
  1958   V sobotu odpoledne
  1959   Ďáblův ostrov
  1959   Deset francouzských novel
  1959   Fantastické povídky
  1959   Lety proti slunci (Pohlednice z Číny, Vyhlídky s pyramid, Made in Japan)
  1959   Miloslav Holý
  1959   Rybář Squarciò
  1959   Smrt Ivana Iljiče
  1960   Beze slov
  1960   Einsteinův mozek
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele)
  1960   Javorový list (Výbor z veršů)
  1960   Kdo chytá v žitě
  1960   Království z tohoto světa
  1960   Nudná historie (Ze zápisků starého člověka)
  1960   Od Tří králů do Silvestra
  1960   Prokletý dvůr
  1961   Bílá brána
  1961   Elsinor
  1961   František Tichý
  1961   Konfety a leporela (Humoresky a fejetony 1940-1960)
  1961   Kongo
  1961   Labyrint srdce (Dramata)
  1961   Pavučina
  1961   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení)
  1961   Sluneční prudké pochodně
  1961   Svárov
  1961   Umění reportáže
  1961   Vetřelec
  1962   Africké léto
  1962   Časová tíseň
  1962   Ilustrace Josefa Šímy
  1962   Italské capriccio
  1962   Jak jsem psal Doktora Fausta
  1962   Komediant
  1962   Lady Macbeth mcenského újezdu
  1962   Lidé, roky, život (Díl první)
  1962   Místo veršů o lásce
  1962   Oceánem hvězd
  1962   Šestý den
  1962   Taneční do kapsy
  1962   Zamřížované zrcadlo (Dvě psaní a moták (Pankrác))
  1963   Alfonsina
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí)
  1963   Člověk proti zkáze (Pokus o Karla Čapka)
  1963   Knižní grafika Jana Rambouska
  1963   Kurdská noc
  1963   Láska a hvězdy
  1963   Mrakodrapy v pralese
  1963   Noc girondistů
  1963   Romeo, Julie a tma
  1963   Říjen v železniční zemi
  1963   Velký Burundun Burunda zemřel
  1963   Zelené obzory
  1963   Zlaté péro
  1964   Bez krásy, bez límce
  1964   Elektronkový president
  1964   Květy zla
  1964   Porgy
  1964   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
  1964   Shakespearovské črty
  1964   Schválnosti života (Deník egoistky)
  1964   Slib (Rekviem na kriminální román)
  1964   Večírek
  1964   Země, která mění barvu
  1965   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
  1966   Krutý slunovrat
  1966   Lišky na vinici
  1966   Plísničky
  1966   Pocta Jacksonu Pollockovi (Texty z let 1959 - 1964)
  1966   Protokoly (Zahradní slavnost, O dialektické metafysice, Antikódy, Anatomie gagu, Vyrozumění)
  1967   Boží údolí
  1967   Čarodějník
  1967   Doktor na pokladnu
  1967   Dvacet šest krásných let
  1967   Paříž & okolí
  1967   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení)
  1967   Smrt lékaře
  1967   Zeleně lemovaný vlk
  1967   Život po italsku
  1968   Buď dobrý až do smrti
  1968   Dobrá země
  1968   Chrám Matky Boží v Paříži
  1968   Kámen na krku
  1968   Konec starých časů
  1968   Krev mé krve
  1968   Lynč
  1968   Miláček
  1968   Mrtví nestárnou
  1968   Naděje
  1968   O mé rodině a jiné zvířeně
  1968   Syn služky
  1968   Vražda v Polné
  1968   Závratě čili Zdoufalství (texty 1960 - 1965)
  1969   Ben Hur
  1969   Lidé kdoví odkud
  1969   Mipam, láma s Paterou moudrostí
  1969   Miss Otis lituje…
  1969   Mistr a Markétka
  1969   Muž a stín
  1969   Patricij
  1969   Rodinný kruh
  1969   Sláva a pád Tenočtitlanu
  1969   Širý nepřátelský svět
  1969   To všecko vodnes čas…
  1969   Věčně zpívají lesy
  1969   Vraždy v ulici Morgue a jiné povídky (Vrah jsi ty!, Vraždy v ulici Morgue, Záhada Marie Rogetové, Odcizený dopis, Zlatý brouk)
  1969   Zavátá strž
  1970   A hvězdy mlčí
  1970   Bledá tvář měsíce
  1970   Drnová střecha (The Grass Roof)
  1970   Fotografie v teorii a praxi
  1970   Ilustrovaná frazeologie
  1970   Kniha o lidech a zvířatech
  1970   Pan Kaplan má třídu rád
  1970   Samota
  1970   Tereza Raquinová
  1971   Je teprve poledne
  1971   Královská procházka
  1972   Atomy vládnou (Člověk v atomovém věku)
  1972   Méněcennost
  1973   Červený luňák
  1973   Nešťastný milenec
  1973   Případ bázlivé tanečnice
  1973   Růženka je z příbuzenstva
  1973   Šílenství lásky (Výbor z rané povídkové tvorby)
  1973   Výkřiky bez ozvěny
  1974   Kreutzerova sonáta
  1975   Banket v Blitánii
  1975   Červený dostavník
  1975   Hříšná ves
  1975   O knihách a autorech
  1975   Schusspeitel veliký
  1975   Vzpomínky na Dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréné
  1976   Deburau nesmrtelný Pierot (Legenda a skutečnost o Janu Kašparovi Deburauovi a jeho význam ve vývoji světové pantomimy)
  1976   Chlapec Raffael
  1976   Lady Hamiltonová
  1977   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek)
  1977   Láska zelených let
  1977   Místo pro tři
  1978   Alšovské studie
  1978   Audiovizuální prostředky (Technika, tvorba, využití)
  1978   Dlouhá samota
  1978   Pospíchej dolů
  1978   Současná známková tvorba
  1978   Z návsi je k nim blízko
  1979   Básně
  1979   Současná ilustrace dětské knihy
  1979   Variace
  1980   Druhá žena
  1980   Sekerezáda aneb Zima lesních lidí
  1980   Současná tapiserie
  1980   V údolí Sacramenta (Výbor povídek)
  1980   Vzkříšení Olympie
  1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945)
  1981   Past na Fittipaldiho
  1981   Pomíjí tvářnost světa
  1982   Věčné návraty
  1983   Lovci mamutů
  1983   Má velká doba byla malá
  1983   Výtah do nebe
  1983   Zjizvené nebe
  1984   Neprakta 929 x
  1984   Pokušení Katarina (Nedokončený román)
  1984   Tulák po hvězdách
  1985   Rodné krajiny
  1985   Vesnice
  1985   Vzývání ohňů
  1986   Máj a jiné básně a prózy
  1986   Rozhraní
  1986   Vzývání ohňů ((2. vydání))
  1987   Hauři
  1987   Kamarádi
  1987   Luis Buñuel
  1987   Rainer Werner Fassbinder
  1988   Bludiště světa (Pietní vzpomínky; Severofrancouzské archivy)
  1988   Dřevěná knížka
  1988   Hauři
  1988   Když herci nehrají
  1988   Když se prokurátor zlobí
  1988   Lidové betlémy v Čechách a na Moravě
  1988   Podivné lásky
  1988   Trojice nejodvážnějších
  1988   Záhada počátkem léta
  1989   Dranciáš (Prováděcí projekt pádu)
  1989   Federico Fellini
  1989   Myšlenky pozdě v noci
  1989   Rakve útočí
  1989   Román o Francoisi Truffautovi
  1989   Ukrojte si u nás (Kapitoly z dějin chleba)
  1990   Jak pukaly ledy
  1990   Jsem Sioux!
  1990   Milenci a vrazi
  1990   Moc bezmocných
  1990   O lidskou identitu (Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979)
  1990   Polojasno (Pátrání po vinících 17. listopadu 1989)
  1990   Poselství z vesmíru
  1990   Projevy
  1991   Charles Bridge
  1991   Mrtvá a živá
  nedatováno   Kde je zakopán pes (Memoáromán)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1958   Deset novel (Druhá desítka)
  1961   Deset novel z Asie a Afriky
  1962   Deset německých novel
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962)
  1969   Maketa (Sborník nakladatelství Mladá Fronta)
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´)
  1987   Zelené peří (Almanach mladé české poezie)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1965   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy
  1996   Výběr z díla profesora Karla Svolinského
bibliografický katalog
  published   title (subtitle)
  1988   Světová literatura v edicích Odeonu (Plamen)
katalogový plakát
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Národní umělec R. Kolář
medailon
  published   title (subtitle)
  1976   Jiří Trnka
  1976   Karel Svolinský
  1986   Květa Pacovská
  nedat   Olga Čechová
periodikum
  published   title (subtitle)
  1959   Vlastivědný sborník Českobrodska
  1959/03/06   Večerní Praha
  1962   Acta scaenographica (2)
  1970/03/02   Výtvarná práce (5)
  1971   Glosy ze Strahova (13/14)
  1972   Glosy ze Strahova
  1972   Glosy ze Strahova (16)
  1987   Typografia
průvodce
  published   title (subtitle)
  1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady
  1972   Karlštejn
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1959   Svatováclavská mše 1876
  1962   Moře (Pf 1963 ČS)
  1977   Humprecht zámek devatera pohádek (Stálá expozice nakladatelství Albatros)
  1978   Václav Šolc: Byl den můj bouří divých plný
ročenka
  published   title (subtitle)
  1987   Návrh a bydlení 1986–1987 (Studie o průmyslovém navrhování v oblasti bytové kultury)
  1988   Návrh a bydlení 1988 (Studie o průmyslovém navrhování v oblasti bytové kultury)
tričko
  published   title (subtitle)
  1961   Zpráva Městského Polipanského muzea v Českém Brodě za léta 1959 až 1961
učebnice
  published   title (subtitle)
  1966   Geometrie pro 8. ročník (4. vydání)
  1967   Geometrie pro 8. ročník (5. vydání)
  1968   Geometrie pro 8. ročník (6. vydání)
  1969   Geometrie pro 8. ročník (7. vydání)
  1970   Geometrie pro 8. ročník (8. vydání)

Mír, n.p.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Nejkrásnější knihy 1960
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978

Mír, n.p.

person   born from - to, notes
Bartoň Jaroslav   22. 1. 1942     1967 - 1970, vstupní a výstupní kontrola polygraf. materiálů a výr. novin.
Fingl Jaroslav   1892     ???? - ????, faktor
Hrych Ervín   23. 5. 1929     1970 - 1989, korektor v tiskárně Mír v Praze