Středočeská galerie

date of exhibition, exhibition title
- 1979/04/27   Pedagogové vysokých škol uměleckého směru,
1963   Otto Gutfreund: Kresby,
1963   Jaroslav Grus: Obrazy z let 1907 - 1963,
1970   Dílo Antonína Procházky ve fondech Středočeské galerie,
1971   Jiří Jelínek: Malířské dílo,
1971   Josef Holub: Obrazy z let 1896 - 1954,
1971   Kresby Jana Trampoty,
1971   Kresby Jana Trampoty,
1972   Václav Pokorný: Výbor z díla,
1973   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby,
1973   Josef Schlesinger: Obrazy z cest,
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí,
1974/03 - 1974/04   Knižní ilustrace Artie 1953-1973,
1974/04 - 1974/05   Karel Boháček: Životní dílo,
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945),
1974/10 - 1974/11   Miroslav Pangrác: Plastiky a obrazy,
1974/5 - 1974/6   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky,
1975   Josef Hvozdenský: Medaile,
1975   Středočeští výtvarní umělci ve fotografii Eduarda Horna,
1975   Společná cesta,
1975?   Krajina Václava Rabase,
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1975/07 - 1975/08   Vladimír Brehovszký, Jan Hána: Malířská a sochařská tvorba,
1975/09 - 1975/10   Oldřich Kerhart: Životní dílo,
1975/12 - 1976/01   Václav Žalud: Sochy,
1975/12 - 1976/01   Z počátků létajících strojů: Francouzské dobové litografie,
1975/12/17 - 1976/01/18   Josef Multrus: Životní dílo,
1976/04 - 1976/05   Emanuel Famíra: Obrazy a sochy,
1976/05 - 1976/06   Karel Holan: Výbor z díla,
1976/06   Antonín Kalvoda: Sochy,
1976/08 - 1976/09   Středočeští výtvarníci (obrazy, sochy, grafika, užité umění),
1976/10 - 1976/11   Augusta Nekolová, Jaroslav Jareš: Výběr z díla,
1976/12 - 1977/1   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: II. část (od roku 1945 do roku 1960),
1977   Společná cesta,
1977   Jakub Schikaneder,
1977/03   Louis Held: Historické fotografie 1870-1920,
1977/03 - 1977/04   Z. Krybus: Plastiky, J. Adamcová: Grafika,
1977/05   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
1977/05   J. Šedivý: Výběr z malířského díla,
1977/05 - 1977/06   Josef Šedivý: Životní dílo,
1977/06/29 - 1977/09/04   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století,
1977/09/13 - 1977/10/16   Richard Lauda: Obrazy, grafika,
1977/11/02 - 1977/12/11   Der Gemeinsame Weg: Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Soziali,
1977/7/6 - 1977/8/28   Viktor Oliva: Výběr z díla,
1978   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby pro děti - Věneček,
1978   Z počátků létajících strojů: Francouzské dobové litografie,
1978 - 1979   Bedřich Horálek: Obrazy,
1978 - 1979   Jaroslav Lukavský: 79 x PF,
1978/02/20 - 1978/04/16   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února,
1978/04 - 1978/06   Adolf Zábranský: Ilustrace, kresba, plakát,
1978/07   Otakar Lebeda,
1978/09/013 - 1978/10/29   S.V.U.M. 1907,
1978/10 - 1978/11   Výstava členů krajské středočeské organizace SČVU,
1978/12/20 - 1979/02/08   Český žánr na přelomu 19. a 20. století,
1979   František Nedvěd: výběr z díla,
1979   Vincenc Vingler: Dřevo a plastika,
1979   Výstava členů krajské středočeské organizace SČVU,
1979/04/18 - 1979/04/27   Díla pedagogů vysokých uměleckých škol ČSSR,
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století,
1979/08 - 1979/09   Krása a význam české knihy: od prvotisků k secesní knize,
1979/09 - 1979/10/21   Čeněk Fousek: Výběr z díla,
1979/12 - 1980/02   Variace impresionismu v české malbě,
1979/12 - 1980/02   Josef Saska: Grafika a kresby,
1980/03 - 1980/04   Věra Frömlová: Restaurátorské dílo,
1980/03 - 1980/04   Luděk Havelka: Medaile, drobná plastikaa,
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1980/08 - 1980/10   Veduta na českém skle a porcelánu 1. poloviny 19. století,
1980/08 - 1980/10   Veduta na českém skle a porcelanu první poloviny 19. století,
1980/08/27 - 1980/09   Carl Robert Croll, Rudolf Alt,
1980/10/29 - 1980/12/04   Karel Souček: Obrazy, kresby, ilustace,
1980/12/17 - 1981/02/15   Karel Špillar 1871 - 1939,
1981   Jan Rambousek: Sociální grafika,
1981   Středočeští výtvarníci k 60. založení KSČ. Obrazy, plastiky, grafika, užité umění,
1981   Lev Šimák: Oleje, akvarely, grafika,
1981   Theatrum Mundi: Mapy, plány a veduty z dílen amsterodamských nakladatelů 17. století,
1981/02/25 - 1981/03/22   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám,
1981/02/25 - 1981/03/22   Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika,
1982   Václav Rabas (1885 - 1954),
1982/05/19 - 1982/06/27   Lidice ve výtvarném umění,
1982/07 - 1982/09   František Kupka: Knižní tvorba,
1982/07 - 1982/09   Děti a mír (Z 10. mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 1982),
1982/12 - 1983/02   Rudolf Vejrych 1882 - 1939,
1983   Ladislav Havlas: Intaglie - kameje,
1983/02 - 1983/03   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby,
1983/04/13 - 1983/05/29   Josef Mžyk: Kresby a akryly,
1983/06/22 - 1983/08/07   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo,
1983/08/25 - 1983/09/25   Čeněk Choděra,
1983/12 - 1984/02   Václav Dlouhý: Výběr grafické tvorby z let 1952 - 1982,
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983,
1984   Jana Stoupová - Cikrtová: Kresby a grafika,
1984/03/07 - 1984/05/15   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo,
1984/05/08 - 1984/06/10   3. členská výstava středočeských výtvarníků,
1984/07 - 1984/09   Alois Kalvoda,
1984/10/24 - 1984/12/09   Jaromír Lauda: Faksimile a restaurátorské práce,
1984/10/24 - 1984/12/09   Jaroslav Šámal: Obrazy,
1984/12 - 1985/02   Španělské umění 14. - 16. století z československých sbírek,
1984/12 - 1985/02   Zdeněk Hošek: Akvarely - léto 1983,
1985/05/08 - 1985/07/21   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1985/10 - 1986/04   Emil Kotrba: Barevná grafika,
1985/10/16 - 1985/12/08   Karel Kotrba: Sochy, Josef Multrus: Obrazy,
1985/12/18 - 1986/02/23   Jaroslav Kovář: Výběr z kreseb a grafiky,
1985/12/18 - 1986/02/28   Jean Pierre Dantan: Sochařská karikatura a portrét,
1986   František Severa: Ilustrace,
1986   Jan Čumpelík: 1895 - 1965 - Z malířského díla,
1986/03 - 1986/04   Miroslav Pangrác: Výběr z tvorby,
1986/04/30 - 1986/06/15   Josef Hapka: Obrazy z let 1938 / 1985,
1986/04/30 - 1986/06/15   Josef Fojtík: 1890 - 1966 - výběr ze sochařského díla,
1986/04/30 - 1986/06/15   Oldřich Holub: Obrazy z podblanicka 1978 / 1985,
1986/06/25 - 1986/09/14   Karel Pokorný: Akvarely,
1986/06/25 - 1986/09/14   Stanislav Lolek (1873-1936), Josef Ullmann (1870-1922): Obrazy, kresby, grafika,
1986/09/24 - 1986/11/10   Alfred Fuchs: Grafika,
1986/12/17 - 1987/02/15   Josef Semín: Grafika, kresby,
1987   Oldřich Blažíček: Výstava k stému výročí narození,
1987/02 - 1987/04   Zdeněk Strouhal: Akvarely, kresby,
1987/04/29 - 1987/06/28   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby,
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987,
1987/07/15 - 1987/09/20   Karla Vobišová (1887 - 1961): Sochařské dílo,
1987/07/15 - 1987/09/20   Milan Exner: Keramika,
1987/07/15 - 1987/09/27   Milada Kazdová: Výběr z tvorby 1931 - 1986,
1988   František Mrázek: Výběr z díla,
1988/02/24 - 1988/04/03   Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února,
1988/02/24 - 1988/04/03   Miloslav Holý: Pastely,
1988/04   Miroslav Houšť: Kresby, grafika,
1988/04/13 - 1988/06/12   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo,
1988/06/29 - 1988/09/11   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
1988/09 - 1988/11   Karel Štěch,
1988/10/26 - 1988/12/04   František David: Plastiky, medaile,
1988/10/27 - 1988/12/04   Václav Dlouhý: Výběr z tvorby 1950 - 1988,
1988/12/21 - 1989/02/12   Rudolf Svoboda: Drobná plastika,
1989   František Hradecký (1909 - 1952): Výběr z malířské tvorby,
1989/04/26 - 1989/06/18   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace,
1989/06/28 - 1989/08/27   Arno Nauman: Grafika,
1989/07/29 - 1989/08/28   Miloš Alexander Bazovský: Výběr z díla,
1989/10/04 - 1989/11/12   Karel Minář: Akvarely,
1989/10/04 - 1989/11/19   Oskar Kozák: Ze sochařského díla,
1989/11 - 1990/01   Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek,
1989/12 - 1990/01   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo,
1990/02/07 - 1990/04/01   Karel Černý: Kresby ze sbírek Středočeské galerie,
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence,
1990/07/04 - 1990/09/09   Jan Rýz: Sportovní motivy (obrazy a kresby z let 1982 - 89),
1990/09/19 - 1990/12/09   Člověk v obraze,
1990/12 - 1991/02   Konstruktivní tendence šedesátých let,
1990/12/05 - 1991/02/03   Václav Špála: Malíř živlů,
1991/01/09 - 1991/02/10   Karl-Heinz Adler: Prostory - čas - síly,
1991/03/07 - 1991/04/14   Jan Steklík: Informativní kresby a koláže,
1991/04/17 - 1991/06/16   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby. Z Berlínského období 1974-1991,
1991/06/26 - 1991/08/10   Milan Grygar: 1991,
1991/10/02 - 1991/11/03   Susanne Wenger: Einbezogen / Splynutí,
1991/10/03   Susanne Wenger: Splynutí,
1991/11/08 - 1991/12/08   Ludvík Feller: Obrazy, kresby, objekty 1989-1991,
1991/12/12 - 1992/01/12   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu,
1992/04/19 - 1992/06/14   Trasa,
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990,
1992/09/23 - 1992/11/01   Vilém Kříž: Fotografie z období 1937-1992,
1992/11/11 - 1993/01/10   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931,
1993/03/07 - 1993/04/25   Jitka a Květa Válovy,
1993/04/29 - 1993/06/20   Rudolf Němec,
1993/04/29 - 1993/06/20   Joseph Beuys: Objekty a dokumenty,
1993/05   Socha hlína,
neuvedeno   Otakar Mrkvička: Politické a satirické kresby,