Středočeská galerie

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1978   Výstava českého krajinářství 19. a počátku 20. století (Kaleidoskop)
1988   Muzea a obrazárny u nás
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)