Galerie výtvarného umění

date of exhibition, exhibition title
1963/06/27 - 1963/09/01   Z díla zasloužilého umělce Otakara Nejedlého,
1964/12   Antonín Kalous: Posmrtná výstava,
1965   Výtvarníci Litoměřicka,
1966/05/19 - 1965/06   Konstruktivní tendence,
1966/12   František Makeš,
1967/04 - 1967/06   Nové přírůstky a nákupy,
1967/11/15 - 1968/01/14   Výtvarníci Litoměřicka,
1968/01/18 - 1968/02/18   Alexej Glebovič Smirnov,
1968/04/11 -   Nizozemští mistři,
1968/07 - 1968/08   České umění začátku 20. let,
1969/01 - 1969/02   Miloslav Troup,
1969/03/06 - 1969/04/07   Emil Filla: Grafická zátiší,
1969/04/16 - 1969/05/25   Jan Konůpek: Kresby,
1969/05 - 1969/06   Objekt '69,
1969/09 - 1969/10   František Hora,
1969/11/27 - 1970/01/25   Jiří John: Obrazy z let 1962-69,
1970/02/26 - 1970/04/05   František Tröster: Průřez celoživotním scénografickým dílem,
1970/07 - 1970/10   Antonín Slavíček,
1970/09 - 1970/10   Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození,
1971/05 - 1971/06   Vladimír Sychra,
1972/04 - 1972/05   Výstava ze současné české ilustrace,
1973/05 - 1973/06   Vilém Nowak: Obrazy, akvarely,
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
1974   Antonín Kalous,
1974/03/14 - 1974/04/28   Jiří John: Poslední obrazy,
1975/05 - 1975/06   Boje a zápasy,
1975/07 - 1975/08   Emil Artur Pittermann - Longen,
1976/04 - 1976/05   Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa,
1977/02/17 - 1977/04/11   Česká protiválečná grafika 1940-1975,
1977/04 - 1977/06   Václav Rykr: Grafika všedního dne,
1977/07/12 - 1977/07/18   Barevné lilie a borské sklo,
1977/08/12   Přírůstky Sbírky českého umění 20. století z posledních let,
1977/10   Otakar Lebeda,
1977/12/19 - 1978/02/19   Osma: Obrazy z let 1907-1911,
1978   Rudolf Anděl: Fotografie,
1978/02 - 1978/03   Severočeští výtvarníci: Člověk těchto dnů,
1978/04 - 1978/05   Josef Jíra: Portréty / figurální kompozice - obrazy z let 1960-1977,
1978/04 - 1978/05   St. Jahoda, Vlad. Postránecký, Tibor Kováč: Obrazy, plastiky,
1978/05/18 - 1978/07/06   Jan Smetana: Obrazy z let 1958 - 1978,
1978/09 - 1978/10   František Muzika: Obrazy z let 1933 - 1974,
1978/12 - 1979/01   Jaroslav Anděl: Cestou s K. H. Máchou,
1979/04 - 1979/05   Václav Pospíšil,
1980/04 - 1980/05   Psal se květen 1945,
1981/05 - 1981/06   Výtvarníci Litoměřicka na počest XVI. sjezdu KSČ,
1982/09 - 1982/10   Česká figurativní malba 40. let: II,
1984/03 - 1984/04   Vlastislav Hofman 1884-1964: Scénografické dílo,
1987/04/11 - 1987/05/17   Eva Brodská,
1987/05/21 - 1987/07/05   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby,
1987/12/03 - 1988/01/31   Město - 19 fotografů a jeden námět,
1988/06/23 - 1988/09/18   Mikuláš Medek: Obrazy 1944-1974,
1989/09/07 - 1989/10/29   Libor Fára: Pohled na celoživotní dílo,
1991   Milan Grygar: 1991,
1991/03/14 - 1991/04/21   Augustin Ságner: Výběr z díla,
1991/04/25 - 1991/06/23   Miloš Saxl,
1991/09/05 - 1991/11/03   Bohuslav Reynek: Grafiky,