Polygrafické závody, š.p.

city: Bratislava (Bratislava)
address: _