Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Ondřej Kohout: Žena je také člověk
1996   Joska Skalník: Dreams - Situations - Plays
1998   Olaf Hanel 1968-1998
1998   Obrázky Josefa Lady
1998   Kašpar M. Hrabě Sternberg (Přírodovědec a zakladatel Národního muzea)
1998   Jaroslava Severová: Konec i počátek / the end as well as the beginning
1999   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound
1999   Jiří Lacina: Z posledních let
1999   Jaroslav Kořán: Pohled zpátky
2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti - Landscapes of memory
2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno
2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses)
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2002   Josef Hampl
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze))
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze))
2003   Okouzlený milovník života Max Švabinský
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((anglická verze))
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
2005   Zdeněk Burian 1905-1981
2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
2006   Jaromír E. Brabenec
2006   Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety
2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992)
2007   Josef Hampl
2007   Jan Halaška: On the Road / Na cestě
2007   Josef Honys
2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků
2007   Ivo Medek Kopaninský: Vyskladněno / vystaveno ... a zase naopak
2007   Jaroslava Severová
2007   Magdalena Jetelová
2007   Josef Hampl
2008   Eugen Brikcius
2008   Adéla Matasová
2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
2008   Viki Shock
2009   Karel Valter
2009   František Doležal
2009   Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá
2009   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže
2009   Franta
2009   Vladimír Suchánek (Ex: graphicis)
2010   Vlasta Kemr
2010   Jiří Kaloč
2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
2010   Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů
2010   Karel Zlín
2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
2011   Michal Singer: Circus minimus
2011   Světla Kořánová
2011   Galina Egerová: Stopy v kolážích a obrazech
2012   Vladimír Holub: The Survival
2012   Čestmír Suška
2012   František Muzika
2013   Radek Kratina 1928-1999
2013   Čestmír Suška
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   Česká koláž
1997   Czech Collage
2000   Nekonečná rozmanitost (Anatolské koberce III, Dar Rainera Kreissla České Republice)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2002   Československý socialistický realismus 1948-1958
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   Zachráněné dědictví / Rescued Heritage (Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja / Aselection of restored sculptures and objects ftom the flooded collection in the Troja Château)
2004   Přišel jsem pozdravit Sochy (… a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili)
2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2007   Zaostalí / Forever
2007   Zvěrstvo (Zvěrnosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Jiří Suchý, Vladimír Suchánek: Texty a koláže z šedesátých let
2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310)
2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka)
nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
Poster
published, title (subtitle)
1995   Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918 (Výstava k 200. výročí založení Národní galerie v Praze)
1997   Plamen který hoří už 150 let (Jiří Kolář, Sv. Anežka Česká, patronka plynárenství, 1997)
1997   Plamen, který hoří už 150 let (František Gross, Libeň, 1945)
1997   Plamen, který hoří už 150 let (Jakub Schikaneder, UNGELT, 1902 - 1905)
1998   Šťastné a veselé Vánoce s Josef Ladou
1998   Josef Lada
1999   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny ((vejce))
1999   Příběhy Jiřího Koláře ((Veletržní palác))
2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti / Landscapes of Memory
2000   William Blake 1757 - 1827 ((595 x 420))
2000   Příběhy Jiřího Koláře ((Pražákův palác))
2000   William Blake 1757 - 1827 ((300 x 420))
2001   Jiří Kolář sběratel
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2002   František Tichý (Fratellini, 1937, čtyřbarevná litografie, papír, 210 x 300)
2002   František Tichý (Břichomluvec, 1934, olej, tempera, papír, 520 x 380)
2002   Proměny Ladislava Nováka
2002   František Tichý
2003   Až kometa šlehne nás
2005   Zdeněk Burian
2005   Zdeněk Burian ((detail indiánů))
2005   Zdeněk Burian ((portrét indiána))
nedatováno   Národní galerie v Praze, Sbírka moderního umění (Veletržní palác, Dukelstých hrdinů 47, Praha 7)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1999   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / A Poet´s Visual Metamorphoses)
1999   Jiří Lacina z posledních let
2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s visual matamorphoses)
2000   Milan Knížák: S radostí nikam / Happily to nowhere
2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty)
2000   Petr Pavlík: Poutnice
2005   FIT Prague 1970
2007   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail
2008   Joska Skalník: Sny / situace / hry
2010   Vlasta Kemr - jak mě neznáte (Koláže z let 1984 - 2009)
2010   Jiří Kaloč: Informel a Socha domu
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
2010   Róna (křest monografie)
2011   Jan Placák, Světla Kořánová: Z prachu antikvariátů, z lesku salónů / Světla Kořánová, Jan Placák: Z lesku salónů, z prachu antikvariátů
Book
published, title (subtitle)
  Černobílý život
1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.)
1997   Václav a Dagmar Havlovi (Dva osudy v jednou svazku)
1998   Josef Lada
1998   Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole
1998   Ezopské bajky
1998   Gloria & Misteria 1618 - 1648 (Praha v době třicetileté války)
1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města)
1999   Slovník metod (Okřídlený osel)
1999   Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage
1999   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny)
2000   Akce, po kterých zbyla alespoň nějaká dokumentace (1962-1995)
2000   Dopisy vidoucího
2000   Actions, for which at least some documentation remains (1962 - 1995)
2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923)
2000   Anatolia (Infinite, Variety / Unendliche, Vielfalt)
2000   Disappearing Prague
2000   Verschwindende Prag
2000   William Blake 1757 - 1827
2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim
2000   Mizející Praha
2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi)
2001   Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu)
2001   České sklo
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding)
2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky)
2002   Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení)
2002   Proměny Ladislava Nováka
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938))
2002   Libenský Brychtová
2002   František Tichý
2003   Barrandov I. (Vzestup k výšinám)
2003   Kronika pražského plynárenství
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973)
2004   Libeňský plynojem
2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry)
2004   Pavel Nešleha
2004   Přišel jsem pozdravit sochy
2004   Bohdan Holomíček: Národní divadlo / The National Theatre / Théâtre National 2002/03
2004   Prodaná nevěsta na jevištích Prozatimního a Národního divadla 1866 - 2004
2004   Heydrich
2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
2004   Sochař Josef Špaček
2004   Praha a metro
2005   Viktor Kronbauer: Národní divadlo, sezona 2003/04 (The National Theatre, Théâtre National)
2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
2005   Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests
2005   Cuba v detailech
2005   Zlatý věk (Barrandov II)
2006   Libor Fára: Dílo
2006   Kambodža v detailech
2006   Lubomír Přibyl
2006   Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty)
2006   Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem)
2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation)
2007   Cvičení z estetiky
2007   Michael Rittstein (Vlhkou stopou / A moist trail)
2007   Eduard Ovčáček 1956 - 2006
2007   Jan Saudek: Národní divadlo, sezona 2006/07 (The National Theatre / Theâtre National)
2008   Zdeněk Sýkora: Prints
2008   Z milosti těla
2008   Bohdan Kopecký
2008   Filipíny (Pašie a fiesty)
2008   Zdeněk Sýkora: Grafika
2009   Václav Benedikt: Život a tvorba / Life and Works
2009   Člověk za volantem
2009   Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon
2009   Otakar Slavík
2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory
2009   Zdeněk Sýkora: Interviews
2009   Hašiš v domově bohů
2009   Jenský kodex (faksimile)
2009   Jenský kodex (komentář)
2009   Čubka
2010   Mesón el centro
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth
2010   Demartini
2010   Kateřina Černá
2010   Róna
2011   Ellen Jilemnická
2011   Karel Vysušil: Barvy světa
2011   Velkého strážce pozdní sběr
2011   Spouštění s milou
2012   Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu
2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2002   Skrznaskrz (Les Tcheques et La France au Cours des Siecles)
2002   Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948)
2002   Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948)
2002   Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948)
2002   Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948)
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské)
2009   Výstavy v čase proměn
2010   Přadénko z drátů
Press News
published, title (subtitle)
2002   Proměny Ladislava Nováka
2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
Postcard
published, title (subtitle)
1998   Josef Lada: Do světa (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
1998   Josef Lada: Mikeš a pasačka (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
1998   Josef Lada: Mikuláš (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 70. léta (1970s)
1999   Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976
1999   Unikání/Escaping, chiasmáž, kolář (chiasmage, collage), 1976
1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 60. léta (1960s)
1999   Bez názvu/Untitled, chiasmáž, roláž (chiasmge, rollage), 60. léta (1960s)
1999   Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960)
1999   Fajfka/Pipe, kolážový objekt (collage), 1976
1999   Konopka/Hemp, chiasmáž (chiasmage), 1976
1999   Novoročenka/New Years card, koláž (collage), 1964
1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((1))
1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((1))
1999   Bez názvu/Untitled, Metaformát (metaformat), 80. léta (1980s)
1999   Bábovka/Cake Tin, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s)
1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 80. léta (1980s)
1999   Stupně vítězů/Victors podium, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s)
1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 1959
1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 70. léta (1970s)
1999   Lekníny času/Water lilies of time, chiasmáž, asambláž (chiasmage, assemblage), 1981
1999   Mlle Rivierová/Mlle Riviere, autokoláž (autocollage), 80. léta (1980s)
1999   Bez názvu/Untitled, stratifie, 60. léta (1960s)
1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 60. léta (1960s)
1999   Benátky/Venice, roláž (rollage), 60. léta (1960s)
1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((2))
1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((2))
1999   Uzlová báseň/Knot poem, 1963
1999   Smrt plechovky / The Death of a Can, chiasmáž (chiasmage), 1982 (ve spolupráci s Josefem Valentou/in collaboration with Josef Valenta)
1999   Bez názvu / Untitled, chiasmáž, autokoláž (chiasmage, autocollage), 1985
1999   Ševcovské kopyto/Cobblers last, kolážový objekt (collaged objeckt), 70. léta (1970s)
2001   Satyr lká v oblacích, 1944
2001   Jan Křtitel, 1930
2001   Červený slunečník, (Ella se slunečníkem), 1902
2001   Poledne na horách, 1933
2001   Básník a múza, 1931
2001   Zlatý slunečník, 1904
2001   Sad v slunci, 1897
2001   Rajská sonáta I - Zjevení, 1917 - detail
2001   Kamélie, 1903 - detail
2001   Kamélie, 1903 - detail (květina)
2001   Arkádie, 1913 - detail
2001   Zápasící tygři, 1918
2001   Josefa Vejrychová ve skotském plédu, 1902
2001   Žlutý slunečník - skica I, 1908
2002   Balance (Pan Bardot), 1931
2002   Paganini, 1942
2002   Finále (Uklánějicí se herci), 1942
2002   Hadí muž, 1931
2002   Velikonoce, 1937
2002   Ležící žena, 1927
2003   Až kometa šlehne nás (Logo Ultraphonu)
2003   Až kometa šlehne nás (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výt. umění v Chebu (Foto: Jiří Gordon))
2003   Až kometa šlehne nás (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl. m. Prahy (Foto: Hana Hamplová))
2003   Až kometa šlehne nás (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galeri moderního umění v Hradci Králové (Foto: Hana Hamplová))
2003   Až kometa šlehne nás (Ouha Jaro!)
2003   Až kometa šlehne nás (Fonograf Horal (1906), výrobce firma Firitz Ruppel, Německo. Sbírka W. Sator, Německo)
2003   Až kometa šlehne nás (Dvě oči)
2003   Až kometa šlehne nás (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary (foto: Bořivoj Hořínek))
2004   Mariánské náměstí - studie 1906, olej, dřevo, 19,8 x 29,3 cm
2004   Trh u Sv. Havla, 1907, olej, překližka, 22,5 x 36 cm
2004   Stromovka, 1907, olej, plátno, 165,5 x 192 cm
2004   Ve hvězdě / Podzim, 1897, olej, plátno, 97 x 120,5 cm
2004   Motiv z Kameniček 1904 - 1905, olej, plátno, 56 x 67 cm
2004   Dóm Sv. Víta, 1909, olej, plátno, 216 x 187 cm
2004   Kafkova vize televize, 1965, tuš, koláž, papír, 52 x 36 cm
2004   Utrpení malé Žofie, 1963 (detail)
2004   Židovský hřbitov, 1959
2004   Wild Bill Hickok, 1964
2004   V souhvězdí Ryb, 1963 (detail)
2004   Šest nespravedlivých soudců, 1966
2004   Invaze v katedrále sv. Pavla, (z cyklu Neštěstí melé Žofie), 1963
2004   John D. Rockefeller aneb Černý pátek na newyorské burze, 1952
2004   Nick Carter, 1964
2004   Eva. Lilith a jablko, 1973, koláž, papír, 34 x 40 cm
2004   Enigma, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm
2004   Buffalo Bill, 1963, kolorovaná kresba tuší, koláž, papír, 88 x 63 cm
nedatováno   Velký dialog, 1966 / Great dialogue
nedatováno   Ivan Kafka: Ostrov volnosti (i skleslosti) 1998 / Island of Freedom (and Limpness) 1998
nedatováno   Ivan Kafka: Rej 1399-1995, 1994/1995 / Whirling Rage 1399-1995, 1994/1995
nedatováno   Ivan Kafka: Skutečnost + sen / dvě skutečnosti, 1990 / Reality + Dream /Two Realities, 1990
nedatováno   Ivan Kafka: Říp na západě / kopec k obcházení, 1994, Říp Mountain in the West / A Hill dto Walk Around, 1994
nedatováno   Ivan Kafka: Vymezení, 1981 / Delimination, 19981
nedatováno   Ivan Kafka: Výstraha z radosti, 1992/1997, Cautin With Joy, 1992/1997
nedatováno   Ivan Kafka: Zaplnění, 1982/1990, Filling, 1982/1990
nedatováno   Ivan Kafka: Zvláštní houbařská sestava (Pfiferlinge), 1990/2002, Peculiar Mushroom.-picking Formation (Pfiferlinge), 1990/2002
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1995   Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě)
1995   Anatolské koberce / Anatolian Carpets (Dar Rainera Kreissla České republice / The gift of mr. Rainer Kreissl to The Czech republic)
1997   Cena J. Chalupeckého pro rok 1997 (Veronika Bromová, Jiří Černický, Fedirico Díaz, Roman Franta, Jiří Příhoda)
1997   Česká koláž / Czech Collage
2000   Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III)
2001   Sběratel / Collector Jiří Kolář
2002   Československý socialistický realismus 1948 - 1958 ((210 x 105))
2002   Československý socialistický realismus 1948 - 1958 ((210 x 148))
2003   Až kometa šlehne nás / When the Comet Hits Us (Z historie zvukového záznamu / From the history of talking machines)
2004   Libeňský plynojem
2005   Michal Cihlář, Veronika Richterová: Cuba v detailech
2007   Divadlo Járy Cimrmana a jeho šikovní (Jaroslav Weigel / Petr Brukner / Jan Hraběta)
2009   František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři
2010   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2004   Adolf Hoffmeister (Soupis vystavených děl)
CD-ROM
published, title (subtitle)
2005   4 světy Zdeňka Buriana
Occassional Print
published, title (subtitle)
1995   200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996
1995   200 Years of the National Gallery in Prague 1796-1996
1995   200 Jahre Nationalgalerie in Prag
Bibliophily
published, title (subtitle)
1997   Osm Básní pro Acnavi
2001   Prase, aneb, Václav Havel’s hunt for a pig
2008   Okuje
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2000   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny / The Stories of Jiří Kolář, Poet's visual metamorphoses
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2005   10 let společnosti Gallery, s.r.o.
21.3.2012   Pozvánka na slavnostní večer při příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu
Supplement
published, title (subtitle)
2010   Královský sňatek (Kniha příloh)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1997   PF 1998 (Jiří Kolář; Róba do ráje (z připravované knihy Slovník metod Jiřího Koláře))
1998   PF 1999 (Josef Lada; Měsíční náves, 1951)
1998   Torpédo, kolem r. 1908
1998   Josef Lada: Do měsíce (Ilustrace z knížky o Mikešovi)
1999   PF 2000 (Libor Krejcar, Kočka, 2000)
2000   PF 2001 (Max Švabinský, Rajky, 1904)
2002   Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2003 (Zdeněk Burian; Ilustrace ke knize D. G. Mukeržího Příběhy tygřího mláděte, olej, 1946)
2006   Štědrý den po celý rok 2007
2008   Pf 2009: Gallery
2010   Všechno dobré v roce 2011
Calender
published, title (subtitle)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
1996   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové / Hommage à Božena Němcová
1996   Děje nevídané (Nie dagewesene Geschichten Strange Happenings)
1996   Klášter premonstrátů na Strahově / Prämonstratenserkloster am Strahov / The Premonstratensian Monastery at Strahov
1996   Klášter premonstrátů Teplá / Prämonstratenserkloster Teplá / The Premonstratensian Monastery Teplá
1996   Gustav Klimt 1862 - 1918
1996   Národní galerie v Praze 1796 - 1996 (Henri Julien Rousseau, Vlastní podobizna)
1997   Bylinky z herbářů
1997   PF 1998 (Jiří Kolář)
1998   Needle Tins for Gramophone
1998   Anatolské modlitební koberce (Dar Rainera Kreissla České republice)
1999   PF 2000 (Jiří Balcar)
1999   Praha před sto lety (Výběr z akvarelů Václav Jansy)
2000   Jiří Kolář
2000   Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III)
2000   Jiří Kolář
2001   Jiří Anderle: Čechy krásné, Čechy mé…
2001   PF 2002
2001   Jiří Kolář
2002   Josef Liesler
2002   Ladislav Novák
2002   Klauni Františka Tichého
2003   Karel Chaba
2003   Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05)
2003   Antonín Střížek
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2004   Adolf Hoffmeister
Game
published, title (subtitle)
1995   Henri Rousseau, Vlastní podobizna/Self-Portrait/1980
2006   Od Jara do zimy s Josefem Ladou
Guide
published, title (subtitle)
2001   Splynutí duší, 1896 - detail
2001   Růžový portrét, 1898 - detail
2001   Dvě matky, 1903 - detail
2001   Kamélie, 1903 - detail
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Josef Čapek, Rumba, 1935-1937, soukromá sbírka Adolf Hoffmeister, Josephina Bakerová, 1927, Moravská Galerie v Brně, foto: Andrea Velnerová)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu, krabičky na jehly, gramofon)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary, foto: Bohumil Hořínek)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl.m. Prahy, Hugo, Boettinger, Pohybová studie (Milča Mayerová), 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Gramofon s usměvavým Buddhou, krabičky na jehly, … a na desce se točí pes)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Agujes Marschall, Tienen fama mundial, krabičky na jehly, Fonograf Loreley)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výtvarného umění v Chebu, foto:Jiří Gordon)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Krabičky na jehly, Gramofon Floraphon, 1906, výrobce Autometanfabrik Phönix, Německo)
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 (Z němekcé rybné, 1909, olej, plátno, 55 x 68 cm, (detail))
2004   Život a smrt, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm
Souvenir
published, title (subtitle)
2003   Pivní tácky s motivy středů gramofonových desek
Non-Arts Catalogue
published, title (subtitle)
2005   10 let společnosti Gallery, s.r.o.
Ticket
published, title (subtitle)
1998   Josef Lada
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
Annual Report
published, title (subtitle)
1995   Výbor dobré vůle Nadace olgy Havlové (Zpráva o činnosti za rok 1994)
Diary
published, title (subtitle)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
1998   Ladislav Novák: Ohlédnutí (1962 - 1977), Dana Vachtová; Skleněné plastiky, Ladislav Novák; Froasáže
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2002   František Tichý ((česká verze))
2002   František Tichý ((anglická verze))
2008   Zdeněk Sýkora
2008   Zdeněk Sýkora
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Série doprovodných programů)