N media a.s.

type: vydavatel
city: Praha
address: Spálená 97/29, Nové Město
state: Česká republika (Czech Republic)

N media a.s.

kniha
  published   title (subtitle)
  2020   Živly české vědy
periodikum
  published   title (subtitle)
  2020/12/31   Deník N
  2023/12/18   Deník N

N media a.s.

institution, city, address
Deník N, Praha, _