Oblastní galerie

date of exhibition, exhibition title
1967   Holandské období v díle Emila Filly,
1974/01/24 - 1974/03/03   Oskar Brázda: Výběr z životního díla,