Galerie výtvarného umění

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1970   Josef Šíma: Ilustrace