Tiskové podniky Rovnost

Book
published, title (subtitle)
1950   Mikoláš Aleš