Tiskové podniky Rovnost

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1946, Josef Istler (1946)
1948, Jan Maria Najmr: Výstava obrazů a grafiky z roku 1945-1948
1964, Bohdan Lacina
Book
published, title (subtitle)
1945, Nepokoření
1946, U městských bran
1946, Oldřich Blažíček
1946, Složky divadelního výrazu
1946, Budulínek (Hra pro děti o 2 dílech a čtyřech jednáních podle národní pohádky)
1947, Předpoklady slohu (Úvahy, kritiky, polemiky. Soubor statí z let 1909 - 1914)
1947, Úvod do filosofie
1948, Dějiny nábytkového umění
1949, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků
1949, Věda v denním životě
1949, Lidové kroje v Československu (Díl I. - Čechy)
1949, Dějiny nábytkového umění (II)
1950, Moji stateční bratři
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1946, A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund)
1947, Kolín (Město dobré obchodní a průmyslové tradice)
1947, 28. říjen 1918 (Příručka pro oslavy)