Památník Terezín

date of exhibition, exhibition title
1967/06/20 - 1967/09/10   Josef Čapek: Proti fašismu a válce,
1968   Ota Matoušek: Terezín,
1969/05 - 1969/09   Leo Haas: Ghetto Terezín,
1970/05 - 1970/10   Otto Ungar: Terezínské obrazy a kresby,
1971/05 - 1971/10   Petr Kien: Obrazy a kresby,
1976/04/16 - 1976/06/30   Jiří Sozanský: Obrazy a sochy,
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února,
1978/02   Nikdy válku,
1980   Zdenek Seydl,
1980/05/08 - 1980/06/02   Zdenek Seydl: Kresby, skicy z Pražského povstání,
1980/08/15 - 1980/09/30   Terezín '80,
1981   Ladislav Chochole,
1984/05 - 1984/06   Skupina Sedm v říjnu,
1984/08/10 - 1984/09/16   Vlasta Baránková: Grafika,
1985   Luděk Tichý,
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
1987/07 - 1987/08   Česká avantgarda Španělsku,
1988/05 - 1988/08   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945,
1989/05 - 1989/08   Petr Kien: Výběr z díla,
1989/05 - 1989/08   Petr Kien 1919-1944: Výběr z díla,
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III.,
1992   Luděk Tichý,
1994   Leo Haas: Terezín 1942 - 1944,
1995   Luděk Tichý,
1995/05 - 1995/10   Jiřina Adamcová: Žalmy - grafika, malby,
1996/01/18 - 1996/08/18   Jan F. Kovář: Obrazy, objekty, kresby,
1997   Tomáš Tichý: i bílá v Prostoru,
1998   Luděk Tichý,
1998/05/15 - 1998/08/31   Grid Schindler: Dialog,
1999/04/08 - 1999/10   Jiřina Adamcová: Milénium / Millenium: Pocta k Dürerově Apokalypse / Honour to Dürer's Apokalypse,
2000/05/11 - 2000/07/31   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce,
2006/01/02 - 2006/02/20   Hitlerův dar Židům,
2006/05/10 - 2006/10/31   Jiří Sozanský: Obrazy a sochy,
2007   Jiří Voves: Z cyklů Paměti / From Cycles Reminiscences / Aus Zyklen Erinnerungen,
2007/06 - 2007/08   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling,
2007/09/11 - 2007/12/31   Jana Zimmer: O umění zůstat stát / On the Art of Remaining Upright,
2008/06/12 - 2008/09/30   Lubomír Pešek: Obrazy / Paintings,
2013/04/18 - 2013/10/31   Jiří Kubový,