Památník Terezín

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Ota Matoušek: Terezín
1969   Výstava kreseb Leo Haase z terezínského ghetta
1970   Otto Ungar: Terezínské obrazy a kresby
1971   Petr Kien: Obrazy a kresby
1984   Vlasta Baránková: grafika, ilustrace
1989   Petr Kien: Výběr z díla
1989   Petr Kien 1919-1944: Výběr z díla
1990   Petr Šmaha: Obrazy, kresby
1991   Petr Šmaha: Obrazy, kresby
1993   Helga Weissová-Hošková
1994   Leo Haas: Terezín 1942 - 1944
1995   Jiřina Adamcová: Žalmy (Grafika, malby)
1995   Ilja Sainer: Citedela / Citadel / Zitadelle
1996   Michal Hajnal: Věčný žal
1997   Tomáš Tichý: i bílá v Prostoru
1999   Jiřina Adamcová: Milénium / Millenium (Pocta k Düerově Apokalypse / Honour to Dürer's Apokalypse)
2004   Luděk Tichý: Ex Amore
2005   Pavel Míka: Sochy / Sculptures
2007   Jiří Voves: Z cyklů Paměti / From Cycles Reminiscences / Aus Zyklen Erinnerungen
2007   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling
2009   Oldřich Kulhánek: Návrat / Return
2013   Jiří Kubový
2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospective
nedatováno   Ema Blažková: Peripetie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února)
1980   Beran Bukovský Dolejšek Janečka Kovář Kulhánek Sozanský
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1988   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1976   Jiří Sozanský: Obrazy a sochy
1995   Ilja Sainer: Citadela
1998   Grid Schindler: Dialog (obrazy - bilder)
1999   Jiřina Adamcová: Milénium (Pocta k Dürerově apokalypse)
2000   Marie Filippovová, Otevřený projekt a jiné práce
2000   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce
2006   Jiří Hanke: Otisky generací / Echoes of a Generation
2006   Jiří Sozanský: Monology
2008   Orit Bader: Nebe a země / Heaven and Earth
2008   Lubomír Pešek: Obrazy / Paintings
2010   Martin Tomášek: Asociační prostor / Association Area, 1 & 2
2011   Marie Blabolilová: Tichá společenství
2011   Luděk Tichý: Loučení
2016   Xénia Hoffmeisterová: Stíny /Shadows
2017   Zbyněk Sekal (Mladý Sekal: Kresby z lágru a jiné / Young Sekal: Drawings, not only from the camp / Junger Sekal: Zeichnungen aus dem Lager und andere)
2017   Patrik Hábl: Introspekce / Introspection
2018   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospektive
Book
published, title (subtitle)
1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945)