Památník Terezín

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1967/06/20 - 1967/09/10   Josef Čapek: Proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1968   Ota Matoušek: Terezín, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1969/05 - 1969/09   Leo Haas: Ghetto Terezín, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1970/05 - 1970/10   Otto Ungar: Terezínské obrazy a kresby, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1971/05 - 1971/10   Petr Kien: Obrazy a kresby, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1978/02   Nikdy válku, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1978/04/07 - 1978/06   Zápasy Emila Filly, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1980/05 - 1980/06   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/05/08 - 1980/06/02   Zdenek Seydl: Kresby, skicy z Pražského povstání, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1980/08/15 - 1980/09/30   Terezín '80, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1981   Ladislav Chochole, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1984/05 - 1984/06   Skupina Sedm v říjnu, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1988/05 - 1988/08   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1989/05 - 1989/08   Petr Kien: Výběr z díla, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1989/05 - 1989/08   Petr Kien 1919-1944: Výběr z díla, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1991/05/05 - 1991/09   Přemysl Straka: Obrazy a kresby, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1993/03 - 1993/06   Helga Weissová-Hošková, Muzeum ghetta, Terezín (Litoměřice)
1994   Leo Haas: Terezín 1942 - 1944, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1995/05 - 1995/10   Jiřina Adamcová: Žalmy - grafika, malby, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1995/08/31 - 1995/11   Ilja Sainer: Citadela, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1996/01/18 - 1996/08/18   Jan F. Kovář: Obrazy, objekty, kresby, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1996/03/14 - 1996/07/27   Michal Hajnal: Věčný žal, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
1997   Tomáš Tichý: i bílá v Prostoru, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1998/05/15 - 1998/08/31   Grid Schindler: Dialog, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1999/04/08 - 1999/10   Jiřina Adamcová: Milénium / Millenium: Pocta k Dürerově Apokalypse / Honour to Dürer's Apokalypse, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2000/05/11 - 2000/07/31   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2001/01/11 - 2001/03   Pavel Nozar: Židovské památky Jižních Čech, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2001/04/12 - 2001/06   Sara Atzmon: Více z ďáblova dvora, Muzeum ghetta, Terezín (Litoměřice)
2002/03/14 - 2002/05   Jiří Smetana: Z jiného světa, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2005/02/03 -   Václav Frolík: Hlavy - tváře - gesta, Kino Terezín - foyer, Terezín (Litoměřice)
2005/08/25 -   Pavel Míka: Sochy, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2005/09/15 - 2005/12/31   Jiřina Adamcová, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2006/01/26 - 2006/03/16   Jiří Hanke: Otisky generací / Echoes of a Generation, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2006/05/10 - 2006/10/31   Jiří Sozanský: Obrazy a sochy, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2007   Jiří Voves: Z cyklů Paměti / From Cycles Reminiscences / Aus Zyklen Erinnerungen, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2007/01/11 - 2007/03/04   Místa utrpení, smrti a hrdinství: Vězni českých zemí v nacistickýcj koncentračních táborech, Zadní synagoga, Třebíč (Třebíč)
2007/06 - 2007/08   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2007/09/11 - 2007/12/31   Jana Zimmer: O umění zůstat stát / On the Art of Remaining Upright, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2008/05/12 - 2008/06/30   Orit Bader: Nebe a země / Heaven and Earth, Muzeum ghetta, Terezín (Litoměřice)
2008/06/12 - 2008/09/30   Lubomír Pešek: Obrazy / Paintings, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2009/07/15 - 2009/10/10   Oldřich Kulhánek: Návrat, Muzeum ghetta, Terezín (Litoměřice)
2010/03/04 - 2010/04/28   Martin Tomášek: Asociační prostor 1/ Association Area 1, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2010/09/02 - 2010/10/27   Martin Tomášek: Asociační prostor 2 / Association Area 2, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2010/09/24 - 2011/02/28   Andere Seite Studio: Terezinalia I, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2011/03/10 - 2011/05/31   Marie Blabolilová: Tichá společenství, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2011/05/12 -   Luděk Tichý: Loučení, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2012/09/05 - 2013/01/20   Plakáty Památníku Terezín k 65. výročí jeho vzniku, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2012/10/16 - 2012/12/31   Vzpomínky, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2013/04/18 - 2013/09/30   Jiří Kubový, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2013/04/18 - 2013/10/31   Jiří Kubový, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
2013/05/01 - 2013/08/26   Kamila Ženatá: Ženský dvůr, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2015/07/09 - 2015/10/31   Svatopluk Klimeš: O paměti, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2016/06/09 - 2016/09/30   Adolf Hoffmeister: Protiválečná tvorba (výběr z díla), Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
2016/09/08 -   Xénia Hoffmeisterová: Stíny /Shadows, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2017/04/06 - 2017/06/30   Zbyněk Sekal. Mladý Sekal / kresby z lágru a jiné // Young Sekal / drawings, not only from the camp, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2017/08/10 - 2017/10/31   Patrik Hábl: Introspekce / Introspection, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2018/10/25 - 2019/01/31   Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospective, Muzeum ghetta, foyer kina, Terezín (Litoměřice)