Pohled na Čestné nádvoří Arcidiecézního muzea, foto Markéta Ondrušková

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

city: Olomouc (Olomouc)
address: Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
zip code: 771 11
state: Česká republika (Czech Republic)

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

Pohled na Čestné nádvoří Arcidiecézního muzea, foto Markéta Ondrušková
 

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/05/17 - 2002/08/18   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Valdštejnská jízdárna, Praha
2008/09/25 - 2010   Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

date of exhibition   exhibition title
2003 - 2003/09/28   Architektura a dějiny románského biskupského paláce na olomouckém Přemyslovském hradě
2005/06/02 - 2005/09/25   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005
2006/06/01 - 2006/07/30   Du bon du coeur: Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách
2006/06/01 - stálá expozice   Ke slávě a chvále: Tisíc let duchovní kultury na Moravě
2006/08/10 - 2006/10/01   Lucas Cranach st.: Adam a Eva
2006/10/19 - 2006/12/30   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, Restaurování 2004-2006
2006/10/19 - 2006/12/30   Neklidem k Bohu / Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914
2006/12/01   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
2006/12/02   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
2006/12/08   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
2006/12/22   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
2007/02/01 - 2007/04/22   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských
2007/02/15   Sochař Petr Brandl?!
2007/03/01   Žánrová malba v díle Petra Brandla
2007/05/17 - 2007/08/26   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích
2007/05/17 - 2007/10/28   Monstrance Zlaté slunce Moravy
2007/05/30   Život po životě aneb raně novověká vizualizace památky zemřelých
2007/06/07   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích - komentovaná prohlídka
2007/06/13   Ku věčné památce. Renesanční epitafy jako médium společenské a náboženské reprezentace
2007/06/15   Ke slávě a chvále
2007/06/15   Krvavá pavlač
2007/06/15   Muzejní stezkou
2007/06/15   Podzemní Olomouc
2007/06/21 - 2007/09/30   Tapisérie z Bayeux: Gobelínová replika Věry Mičkové / Bayeus Tapestry: AQ Gobelin Replica by Věra Mičková
2007/09/20 - 2007/12/30   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys
2008/01/31 - 2008/04/20   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech
2008/05/15 - 2008/08/24   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007
2008/09/25 - 2009/01/04   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku
2008/09/25 - 2010   Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek
2009/02/19 - 2009/05/03   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše
2009/05/28 - 2009/08/30   Ondřej Zahner 1709–1752
2009/05/28 - 2009/09/30   Milostný obraz Panny Marie Zašovské: Restaurování 2007-2008
2009/06/18 - 2009/09/30   Ester Havlová: Fragmenty
2009/09/24 - 2010/01/03   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy
2010/01/28 - 2010/04/25   Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
2010/03/30 - 2010/05/09   Lukáš Cetera: Ravissement / Uchvácení
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder mladší (1743 - 1807)
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder mladší: 1743 - 1807
2010/06/22 - 2010/09/05   Jitka Horázná: Nedělní odpoledne
2010/09/21 - 2010/11/28   Jan Branč: Navštívení
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780
2011/01/11 - 2011/02/27   Michaela Spurná: Karneval
2011/03/08 - 2011/05/01   Rafal Siderski: Home Town
2011/04/20 - 2011/08/21   Kristus z Litovle: Restaurování 2007 - 2010
2011/04/20 - 2011/08/21   Victimae Paschali Laudes. Velikonoční liturgie a výtvarné umění
2011/05/03 - 2011/06/22   Andrej Balco: Antracit
2011/05/18 - 2011/08/28   Josef Ignác Sadler 1725-1767
2011/08/25 - 2011/10/16   Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky / Paris fragment of Dalimil´s Chronicle
2011/09/29 - 2012/02/19   Jiří Antonín Heinz (1698–1759)
2011/11/10 - 2012/01/15   Jiří Doležel: Stopy paměti
2012/01/19 - 2012/03/01   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já
2012/03/14 - 2012/05/27   Jan Mahr: Synthetic
2012/03/22 - 2012/09/02   Stín kvetoucí sakury
2012/04/20 - 2012/06/17   Doteky Olomouckého hradu
2012/05/29 - 2012/09/16   Jan Langer: Století
2012/06/28 - 2012/09/30   Josip Plečnik: Kostely / Churches
2012/10/12 - 2012/11/18   Opatovický misál: Restaurování 2007 - 2010
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (I. Staré umění)
2013/04/25 - 2013/08/11   Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí
2013/09/12 - 2014/01/12   Arcibiskup Theodor Kohn 1893 - 1904: Neklidný osud talentovaného muže
2013/11/12 - 2013/12/31   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě
2014/02/13 - 2014/05/11   Gotické Madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen
2014/04/24 - 2014/06/15   Tajemství skryta pod zemí: Archeologické výzkumy Hlavního náměstí v Krakově a Dolního náměstí v Olomouci
2014/06/27 - 2014/09/14   Strastmi k probuzení: Umělecká díla japonského buddhismu ze sbírek Náprstkova muzea
2014/09/25 - 2014/11/16   Ivan Theimer: Via lucis
2014/11/27 - 2015/04   Umělecké poklady Královské kanonie premonstrátů na Strahově
2014/12/04 - 2015/04/26   Speculum mundi
2015/02/03 - 2015/03/29   Rodina: Lucia Petrůjová - Jindřich Štreit - Oldřich Kučera
2015/04/14 - 2015/06/14   Oldřich Malachta: Camp
2015/04/23 - 2015/10/04   Křivákova Pieta: Restaurování 2005 / 2013-2014
2015/05/21 - 2015/09/13   Barokní knihkupectví světa
2015/09/23 - 2015/11/15   Karel Kita: Marie 1922
2015/10/01 - 2016/01/10   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka
2015/11/02 - 2015/12/02   Petr Zatloukal: Poslední cesta
2015/11/24 - 2016/01/24   Vladimír Koštial: Krajina – dokumentace – propagace
2015/12/16 - 2016/01/31   Markéta Ondrušková: V rytmu tichého valčíku
2016/02/23 - 2016/04/24   Lena Jakubčáková: Baba z lesa
2016/02/25 - 2016/09/25   Olomoucká obrazárna IV
2016/04/26 - 2016/06/26   Martin Wágner: Kde začíná Evropa
2016/06/02 -   Ke slávě a chvále II
2016/09/08 - 2016/09/26   Jindřich Štreit: Vesnice je svět
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel
2017/03/23 - 2017/09/10   V oplatce jsi všecek tajně
2017/06/29 - 2017/09/03   Hana Connor, Filip Jandourek: Černé slzy
2017/12/05 - 2018/04/29   Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence
2018/01/25 - 2018/04/15   Koně v piškotech: Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.
2018/10/25 - 2019/01/27   Marnotratný milovník barev: Stanislav Menšík 1912-1970
2019/02/14 - 2019/05/19   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018)
2019/06/13 - 2019/10/13   Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
2019/10/17 - 2020/01/19   Oltář z Lubiny (Restaurování 2014-2016)
2020/01/23 - 2020/03/08   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší)
2020/05/28 - 2020/10/18   Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc
2020/12/03 - 2021/01/31   1673: Kabinet pro biskupa / A Cabinet for the Bishop
2022/10/20 - 2022/11/20   Kroměřížská zámecká knihovna III: Rukopisy 9.-16. století
2022/12/08 - 2023   Tibet
2023/04/24 -   Zde se nacházíte: Svatováclavské návrší v proměnách staletí
2023/10/05 - 2024/01/28   Jan a Jan: Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění
2024/03/07 - 2024/05/26   Dorota Sadovská: Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý
2024/06/13 - 2024/08/25   Pochováni byli uprostřed chrámu: Ostatky olomouckých Přemyslovců a jejich pohřební schrány
2024/06/27 -   Jakub Tajovský: Vertigo, 2024
2024/06/27 - 2024/12/29   Ohňová dramata: Střelný prach, ohňostroje a ohňostrůjné iluminace v evropském umění 1400–1750

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

institution, city, address
Erbovní sál, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Galerie, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Jupiterův sál, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Martův Sál, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Menší a Větší sklepení, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Mozarteum, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Neptunův sál, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Nová síň, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Nové sklepení, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Obrazárna, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Salónek, Olomouc (Olomouc), Arcidiecézní muzeum Olomouc, Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Zdíkův / Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc), Václavské náměstí

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
kniha
  published   title (subtitle)
  2011   Současná česká architektura a její témata
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2003   Architektura a dějiny románského biskupského paláce na olomouckém Přemyslovském hradě
  2006   K architektuře Arcidiecézního muzea
  2007   Arcidiecézní muzeum v Olomouci
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2024   Arcidiecézní muzeum Olomouc znovu otevřeno (Expozice Ke slávě a chvále / Tisíc let duchovní kultury na Moravě po sedmnácti letech)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2009   Ondřej Zahner: 1709 - 1752
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2006   Ke slávě a chvále (Tisíc let duchovní kultury na Moravě)
  2006   Komentované prohlídky
periodikum
  published   title (subtitle)
  2014   365° (Magazín o umení)

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/06/15   Ke slávě a chvále, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/12/01   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/02   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/08   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/22   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

person born note
Hájek Petr 18. 4. 1970 2000 - 2006, rekostrukce a realizace, spolupráce Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Hradečný Tomáš 20. 12. 1969 2000 - 2006, rekostrukce a realizace, spolupráce Petr Hájek, Jan Šépka
Perůtková Marta 1979 ???? - ????
Šépka Jan 29. 10. 1969 2000 - 2006, rekostrukce a realizace, spolupráce Petr Hájek, Tomáš Hradečný

Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc

person born
Bartoněk Vojtěch 28. 3. 1859