Muzeum Českého ráje v Turnově

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1942   XII. souborná výstava E. J. Nečase
1977   Petr Tamchyna
1979   Josef Jíra: Obrazy a grafika / 1969 - 1979
1982   Ladislav Karoušek
1982   Vladimír Otmar: Obrazy
1983   Josef Kábrt: Obrazy, kresby, grafika
1983   Karel Chaba: Obrazy
1984   Jindřich Tockstein: Sklo, grafika, malba
1987   Jan Solovjev: Obrazy, kresby, plastiky
1989   Jaroslav Králík: Obrazy, grafika
1990   Radoslav Kratina: Objekty
1990   Václav Dyntar: Keramika
2008   Kateřina Drahoňovská: Kresby 2005-2008
2016   Ladislav a Valerian Karouškové: Výběr z tvorby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Rudolf Svoboda, Jaroslav Chudomel (Plastika / pastely)
1985   Jiří Rada: Obrazy a kresby; Mojmír Preclík: Plastiky
1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
1988   Dagmar Pátková, Pavel Poličanský
2019   Severočeská sbírka
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1981   Zdenka M. Nováková: Obrazy
1982   Ladislav Karoušek: Obrazy
1989   Jiří Berger: Obrazy, kresby, grafika
1996   Jaroslava Solovjevová: Obrazy
1998   Josef Václav Scheybal: Kresby
2000   Jiří Korec: Sochy, medaile, kresby
2000   Jan Dinga: Obrazy
2002   Karel Hajn: Dřevěná plastika (Ohlédnutí a 7. řezbářské sympozium)
2002   Ivana Lukavská: Akty ((výstava fotografky z Hradce Králové))
2002   Stanislav Domanský: Živá fotografie
2004   Vratislav Karel Novák: Mobilní objekty a cykloty, Vratislav Karel Novák: Šperky
2005   Jan Dědina (1870 - 1955): Výběr z díla
2005   Jan Hrubý: Humor kreslený a montovaný
2005   Pavel Krbálek: Kovová plastika a šperk
2012   Vilém Heckel nezámý (z reklamní tvorby fotografa)
neuveden   Jan Solovjev: Obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Symposion 06
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1978   Karel Tuček 1893-1977