Kunsthistorisches Museum

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1988   Encyklopedie světového malířství