Galerie Benedikta Rejta

city: Louny (Louny)
address: Pivovarská 29-34
zip code: 440 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: gbr@quick.cz
birth year: 1965

Galerie Benedikta Rejta

Galerie Benedikta Rejta vznikla roku 1965 osamostatněním oddělení umění Okresního muzea. Činnost zahájila v historickém domě v Pivovarské ulici. Do roku 1991 galerie vystavovala v pronajatých prostorách, tzv. Malé síni na náměstí. V letech 1967–1989 probíhala rekonstrukce budovy městského pivovaru pro potřeby galerie. V roce 1993 vypracoval arch. E. Přikryl projekt na přestavbu objektu a podle něj byla stavební rekonstrukce v roce 1996 ukončena. Od roku 1967 galerie spravuje také Pamětní síň Emila Filly na zámku v Peruci.

Konstruktivistické tendence českého výtvarného umění reprezentují díla J. Koláře, M. Grygara, Č. Kafky a dalších, zahraniční umění této orientace představují práce V. Vasarelyho, K. H. Adlera, V. Kolejčuka aj. Lounskou konstruktivistickou tvorbu zastupují K. Linhart, V. Mirvald, Z. Sýkora a další. Ve sbírkách se též nacházejí autorské soubory a pozůstalosti některých význačných uměleckých osobností 20. století, kolekce předválečného výtvarného a užitého umění a pozůstalost Emila Filly.

Galerie Benedikta Rejta

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/03/05 -   Karel Černý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1966/05/19 - 1965/06   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/06/19   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/10/22   Ulrich Creutz Výstava díla pozdně gotického sochaře, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967   Lev Šimák: Oleje a akvarely ze Středohoří, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/02/11 - 1967/03/05   Picasso: Umělecký plakát, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/07/30 - 1967/09/03   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/10/08 - 1967/10/29   Radek Kratina: Variabily, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968   Jindřich Vávra: Fotogramy z let 1963-1965, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/03/10 -   Antonín Slavíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/04/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/05/05 - 1968/06/02   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pately, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969   Emil Filla: Grafická zátiší, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/06/01 -   Ota Janeček: Kresby dětem, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/07/13 -   2. výstava přírůstků, Obrazy, plastiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/11/09 - 1969/12/07   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/12/14 -   Kamil Linhart: Reliefy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/01/25 - 1970/02/22   Otakar Slavík: Obrazy žen, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/03/15 -   Alois Pitrmann: Komorní grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/05/17 -   Josef Lada, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/12/13 - 1971/01/10   Václav Jíra: Obrazy a objekty, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/10/07 -1971/10/31   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/11/18 - 1971/12/19   Miloš Jiránek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972   Emil Filla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/05 - 1972/06   Z díla Cyrila Boudy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/12/14 - 1973/01/14   Jan Preisler: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973   Národní umělec Jiří Trnka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/02 - 197303   Josef Brož: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/03/29 - 1973/04/23   Václav Hejna: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/10/11 -1973/11/18   Dílo Josefa Čapka ze sbírek galerie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/11 - 1973/12   Nikolaj Chvorinov, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1979   Květa Pacovská: Dětem, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1979/12/18 - 1980/01/16   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1980   Eva Brodská: Tapiserie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1980/05/04 - 1980/06/01   Josef Wagner: Sochařské kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1982   Vladislav Mirvald, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1982/09/26 - 1982/10/31   Václav Zralý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1983/08/19 - 1983/09/18   Dagmar Hendrychová: Keramické dílo, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1983/09/08 - 1983/10/10   Václav Boštík, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1984   Alexandr Rodčenko: Fotografie a grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1984/04/06 - 1984/05/06   Jiří Corvin: Obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1984/05 - 1984/07   Adolf Loos a česká architektura, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1984/10/06 - 1984/11/04   Bohumil Kubišta, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1984/11/30 - 1985/01/06   Taras Kuščynskyj, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1985/01/18 - 1985/02/17   Jan Otakar Marvánek (1884-1921), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1985/04/27 - 1985/05/26   František Hora: Výběr z životního díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1985/léto   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/06/09 - 1986/06/27   Vladislav Mirvald: Tušové kresby, Okresní knihovna, Louny (Louny)
1987 - 1987/10/15   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1987/02 - 1987/03   Vjačeslav Fomiš Kolejčuk: Plastiky, koláže, dokumentace, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1987/10/22 - 1987/11/22   Francisco Arana Infante: Artefakty a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1987/11/21 - 1988/02/28   Česká malba 20. století ze sbírek Galerie Benedikta Rejta Louny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/04/22 - 1988/05/15   Jiří Covanda: Obrazy a kresby, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/05/23 - 1988/06/13   Konstrukce a fikce, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/07/04 - 1988/08/07   Ladislav Postupa: Fotografie a fotografické grafiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1988/11/05 - 1988/12/31   Vladislav Mirvald: Kresby, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1988/11/12 - 1988/12/28   Lubenec 88, Střediskové kulturní zařízení, Lubenec (Louny)
1989/01/12 - 1989/02/19   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1989/08/25 - 1989/10/01   Hana Fillová: Obrazy a kresby, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1989/11/25 - 1990/01/01   Václav Jíra: Obrazy, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1989/12/05 - 1990/01/02   Václav Jíra: Obrazy, Galerie Dílo, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/12/15 - 1990/01/02   Václav Jíra: Obrazy, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1990   Vladimír Popovič, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/01/15 - 1990/02/24   Bratrstvo: Fotografie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/02/13 - 1990/03/18   Dalibor Chatrný: Ze sbírek galerie, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/03/27 - 1990/04/22   Milan Knížák: Instalace, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/05/04 - 1990/05/24   Alica Štefančíková a Rudo Prekop, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/10/23 - 1990/11/18   Zbyšek Sion: Sbírkový soubor, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/11/27 - 1990/12/23   Bohuslav Reynek: Sbírkový soubor, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/12/07 - 1991/01/08   Dalibor Chatrný, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/02/26 - 1991/04/07   Dalibor Chatrný: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03/05 - 1991/04/21   Radek Kratina: Transformace, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1991/05/02 - 1991/06/23   Vladislav Mirvald: Obrazy 1941-1991, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1991/07/02 - 1991/05/25   Adriena Šimotová: Magie věcí, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1991/10/15 -   Vasil Stanko: Jak zacházet s domorodci, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1993/01/11 - 1993/02/07   Vladislav Mirvald: Obrazy, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/07 - 1993/10/31   Pět osobností: Václav Boštík, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Adriena Šimotová a jejich díla ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Česká galerie, Praha
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1998/06/15 -   Sbírka Galerie Benedikta Rejta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1998/12/18 - 1999/01/22   Václav Boštík: Kresby / Dessins, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1999/08/17 -   Pamětní síň Emila Filly, Zámek Peruc, jižní křídlo, Peruc (Louny)
2000/01/08 -   Kamil Linhart: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2000/02/12 - 2000/04/09   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/05/05 - 2001/06/24   Josef Šimůnek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/08/04 -   Vladislav Mirvald: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/12/01 - 2002/01/27   Václav Jíra: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/04/13 - 2002/06/09   Čestmír Kafka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/06/25 - 2002/09/01   Karel Nepraš, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/10/12 - 2002/11/24   Jiří Seifert, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/12/10 - 2003/02/02   Vladimír Janoušek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/04/04 - 2003/10/07   Emil Filla: Boje a zápasy, Písně Emila Filly, České středohoří, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/05/13 - 2003/10/07   Emil Filla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/11/15 - 2004/01/25   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/06/19 - 2004/09/05   Karel Malich, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/09/28 - 2005/01/16   Jan Křížek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/09/29 - 2005/01/16   Václav Cigler, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2005/11/26 - 2006/04/02   Hugo Demartini, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/04/22 - 2006/07/09   Dalibor Chatrný, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/11/18 - 2007/05/31   Transformace krajiny: Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007//06/01   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007/06/28 - 2007/09/30   Surrealismus v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007/10/27 - 2008/02/03   Zorka Ságlová, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/02/23 - 2008/05/11   Vladislav Mirvald, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/03/08 16:00   klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů: Na klavír hraje a hovoří Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/03/28   Molekuly a jejich pohyb kolem nás. Brownův pohyb, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/05/24 - 2008/08/10   Neprodané obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/09/20 - 2009/01/11   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte, 70. a 80. léta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/10/14 - 2008/11/14   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, Topičův salon (2007-), Praha
2009/02/07 - 2009/04/26   Jan Hendrych, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2009/05/16 - 2009/07/26   Vladimír Novák: Blšany, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2009/08/15 - 2009/10/25   Milan Grygar: Antifony a Partitury, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/04/10 - 2010/08/29   Kamil Linhart: Kosmos, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/06/25 - 2010/08/29   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/10/23 - 2011/02/27   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2011/04/30 - 2011/08/28   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2011/10/08 - 2012/02/26   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro, den pátý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2012/05/11 - 2012/09/09   Emil Filla: Navrácené obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2012/10/06 - 2013/02/24   Ivan Chatrný, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/04/06 - 2013/09/01   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/05/31 - 2013/09/29   Jan Křížek (1919 - 1985) a umělecká Paříž 50. let, Valdštejnská jízdárna, Praha
2013/06/07 - 18 -24 hodin   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/10/12 - 2014/03/02   Michal Matzenauer, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2015/12/11 - 2016/03/27   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2017/07/28 -   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2018/10/13 - 2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2018/10/13 - 2018   Ruská revoluční avantgarda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/01/21 - 2021/04/18   Reset: Prostor, světlo, barva, zvuk, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/05/14 - 2021/07/25   Krajina+, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/12/10 - 2021/03/06   Miloslav Moucha: Cesta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/05/20 - 2022/09/11   Aquarium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/04 - 2022/09/11   Dana Siswartonová: Laboratorium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/04 - 2022/09/11   Laboratorium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/10/07 - 2022/12/04   Monika Immrová, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/10/07 - 2022/12/04   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2023/04/27 - 2023/10/29   Krása, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)

Galerie Benedikta Rejta

date of exhibition   exhibition title
1966/03/05 -   Karel Černý
1966/06/19   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí
1966/10/22   Ulrich Creutz Výstava díla pozdně gotického sochaře
1967   Lev Šimák: Oleje a akvarely ze Středohoří
1967/02/11 - 1967/03/05   Picasso: Umělecký plakát
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence
1967/07/30 - 1967/09/03   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967
1967/10/08 - 1967/10/29   Radek Kratina: Variabily
1968   Jindřich Vávra: Fotogramy z let 1963-1965
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr
1968/03/10 -   Antonín Slavíček
1968/04/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika
1968/05/05 - 1968/06/02   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pately
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky
1969   Emil Filla: Grafická zátiší
1969/06/01 -   Ota Janeček: Kresby dětem
1969/07/13 -   2. výstava přírůstků, Obrazy, plastiky
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky
1969/11/09 - 1969/12/07   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka
1969/12/14 -   Kamil Linhart: Reliefy
1970/01/25 - 1970/02/22   Otakar Slavík: Obrazy žen
1970/03/15 -   Alois Pitrmann: Komorní grafika
1970/05/17 -   Josef Lada
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček
1970/11/08 - 1970/12/06   Jan Štursa: Drobná plastika
1970/12/13 - 1971/01/10   Václav Jíra: Obrazy a objekty
1971/01   Argentinská konstruktivní serigrafie
1971/10/07 -1971/10/31   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970
1971/11/18 - 1971/12/19   Miloš Jiránek
1972   Emil Filla
1972/01/27 - 1972/02/27   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970
1972/03/09 -   Karel Malich: Plastiky a projekty
1972/05 - 1972/06   Z díla Cyrila Boudy
1972/12/14 - 1973/01/14   Jan Preisler: Výbor z díla
1973   Národní umělec Jiří Trnka
1973/02 - 197303   Josef Brož: Výbor z díla
1973/03/29 - 1973/04/23   Václav Hejna: Výbor z díla
1973/10/11 -1973/11/18   Dílo Josefa Čapka ze sbírek galerie
1973/11 - 1973/12   Nikolaj Chvorinov
1979   Květa Pacovská: Dětem
1979/12/18 - 1980/01/16   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979
1980   Eva Brodská: Tapiserie
1982   Vladislav Mirvald
1982 ?   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1982/09/26 - 1982/10/31   Václav Zralý
1983/01   František Tichý
1983/02 - 1983/03   Karel Souček
1983/06 - 1983/07   Jan Smetana
1983/11 - 1983/12   Karel Černý
1984   Alexandr Rodčenko: Fotografie a grafika
1984/04/06 - 1984/05/06   Jiří Corvin: Obrazy
1985/01/18 - 1985/02/17   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
1985/04/25 - 1985/07/02   Josef Váchal (1884-1869)
1985/08/29 - 1985/09/29   Václav Bartovský: Výběr z díla
1986/06/21 - 1986/07/27   Daisy Mrázková: Ilustrace
1987 - 1987/10/15   Alén Diviš: Obrazy a kresby
1987/10/22 - 1987/11/22   Francisco Arana Infante: Artefakty a kresby
1988/07/04 - 1988/08/07   Ladislav Postupa: Fotografie a fotografické grafiky
1989/01/12 - 1989/02/19   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy
1990   Vladimír Popovič
1990/01/15 - 1990/02/24   Bratrstvo: Fotografie
1991/03/05 - 1991/04/21   Radek Kratina: Transformace
1998/06/15 -   Sbírka Galerie Benedikta Rejta
2000/01/08 -   Kamil Linhart: Výbor z díla
2000/02/12 - 2000/04/09   Zdeněk Sýkora
2001/05/05 - 2001/06/24   Josef Šimůnek
2001/08/04 -   Vladislav Mirvald: Výbor z díla
2001/12/01 - 2002/01/27   Václav Jíra: Výbor z díla
2002/04/13 - 2002/06/09   Čestmír Kafka
2002/06/25 - 2002/09/01   Karel Nepraš
2002/10/12 - 2002/11/24   Jiří Seifert
2002/12/10 - 2003/02/02   Vladimír Janoušek
2003/04/04 - 2003/10/07   Emil Filla: Boje a zápasy, Písně Emila Filly, České středohoří
2003/05/13 - 2003/10/07   Emil Filla
2003/11/15 - 2004/01/25   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2004/06/19 - 2004/09/05   Karel Malich
2004/09/28 - 2005/01/16   Jan Křížek
2004/09/29 - 2005/01/16   Václav Cigler
2005/02/19 -   Neokonstruktivismus, Opart ze sbírek galerie
2005/11/26 - 2006/04/02   Hugo Demartini
2006/04/15   Vzhůru na vernisáž!!!! s Daliborem Chatrným
2006/04/22 - 2006/07/09   Dalibor Chatrný
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart
2006/11/18   František Javůrek, Matej Plaszek: The Blues Mothers Band
2006/11/18 - 2007/05/31   Transformace krajiny: Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
2007//06/01   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo
2007/06/28 - 2007/09/30   Surrealismus v Lounech
2007/10/27 - 2008/02/03   Zorka Ságlová
2008/02/23 - 2008/05/11   Vladislav Mirvald
2008/03/08 16:00   klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů: Na klavír hraje a hovoří Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci
2008/03/28   Molekuly a jejich pohyb kolem nás. Brownův pohyb
2008/05/24 - 2008/08/10   Neprodané obrazy
2008/09/20 - 2009/01/11   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte, 70. a 80. léta
2009/02/07 - 2009/04/26   Jan Hendrych
2009/05/16 - 2009/07/26   Vladimír Novák: Blšany
2009/08/15 - 2009/10/25   Milan Grygar: Antifony a Partitury
2010/04/10 - 2010/08/29   Kamil Linhart: Kosmos
2010/06/25 - 2010/08/29   Kamil Linhart
2010/10/23 - 2011/02/27   Zdeněk Sýkora
2011/04/30 - 2011/08/28   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší
2011/10/08 - 2012/02/26   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro, den pátý
2012/05/11 - 2012/09/09   Emil Filla: Navrácené obrazy
2012/10/06 - 2013/02/24   Ivan Chatrný
2013/04/06 - 2013/09/01   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
2013/06/07 - 18 -24 hodin   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013
2013/10/12 - 2014/03/02   Michal Matzenauer
2017/07/28 -   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění
2018/10/13 - 2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba
2018/10/13 - 2018   Ruská revoluční avantgarda
2021/01/21 - 2021/04/18   Reset: Prostor, světlo, barva, zvuk
2021/05/14 - 2021/07/25   Krajina+
2021/12/10 - 2021/03/06   Miloslav Moucha: Cesta
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda
2022/05/20 - 2022/09/11   Aquarium
2022/06/04 - 2022/09/11   Dana Siswartonová: Laboratorium
2022/06/04 - 2022/09/11   Laboratorium
2022/10/07 - 2022/12/04   Monika Immrová
2022/10/07 - 2022/12/04   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
2023/04/27 - 2023/10/29   Krása

Galerie Benedikta Rejta

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1966   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí
  1967   Picasso: Umělecký plakát
  1967   Radek Kratina
  1968   Bohuslav Reynek: Grafika
  1968   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pastely
  1968   Vladislav Mirvald: Geometrické obrazy 1967-1968
  1969   Emil Filla: Grafická zátiší
  1969   Kamil Linhart: Reliefy
  1969   Ota Janeček: Dětem
  1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
  1970   Jan Štursa: Drobná plastika
  1970   Josef Lada
  1970   Otakar Slavík: Obrazy žen 1969
  1970   Václav Jíra: Obrazy a objekty
  1971   Miloš Jiránek
  1972   Emil Filla (Čtvrtá výstava přírůstků sbírky galerie)
  1972   Jan Preisler: Výbor z díla
  1973   Grafika Josefa Čapka ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1973   Národní umělec Jiří Trnka
  1973   Národní umělec Josef Brož: Výbor z díla
  1973   Nikolaj Chvorinov
  1973   Václav Hejna: Výbor z díla
  1980   Eva Brodská: Tapiserie
  1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
  1982   Václav Zralý
  1984   Bohumil Kubišta
  1984   Jiří Corvin: Obrazy
  1985   František Hora: Výběr z životního díla
  1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
  1985   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla
  1989   Hana Fillová: Obrazy a kresby
  1989   Václav Jíra: Obrazy
  1991   Vasil Stanko: Ako zaobcházať s domorodcami / How to Take Care about Natives
  1999   Pamětní síň Emila Filly (Jižní křídlo zámku na Peruci)
  2000   Vladislav Mirvald: Komplementární
  2000   Zdeněk Sýkora
  2001   Josef Šimůnek
  2001   Václav Jíra
  2004   Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
  2004   Václav Cigler
  2006   Kamil Linhart
  2007   Zorka Ságlová
  2008   Vladislav Mirvald
  2009   Jan Hendrych
  2009   Vladimír Novák: Blšany, Louny (Obrazy 2003-2009)
  2010   Kosmos Kamila Linharta
  2011   Olga Karlíková
  2012   Emil Filla (Občasník GBR vydaný k výstavě Emil Filla: Navrácené obrazy (11.5. - 9.9.2012))
  2012   Ivan Chatrný
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě (1969, Plastic People of Universe)
  2013   Michal Matzenauer
  2015   Emil Filla (Sféra umění leží v citu a cit nemá býti zasažen)
  2016   Vladislav Mirvald: Geometrie
  2022   Monika Immrová
  2022   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1966   Konstruktivní tendence
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
  1968   Dodekaedr
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2007   Surrealismus v Lounech
  2008   Neprodané obrazy
  2016   Postava k otvírání / The figure examined
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
  2022   Voda
kniha
  published   title (subtitle)
  1967   Emil Filla
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  18.04.2009   Jan Hendrych ((rozhovor s hostem))
  1966   Karel Černý (malířská tvorba)
  1967   Picasso: Umělecký plakát
  1967   Radek Kratina: Variabily
  1967   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967
  1968   Bohuslav Reynek: Grafika
  1969   Ota Janeček: Kresby dětem
  1969   Reliéfy Kamila Linharta
  1969   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka
  1970   Alois Pitrmann: Komorní grafika
  1970   Jan Kubíček
  1970   Josef Lada
  1970   Otakar Slavík: Obrazy žen
  1971   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970
  1982   V. Mirvald
  1986   Vladislav Mirvald: Tušové kresby
  1988   Vladislav Mirvald: Kresby
  1989   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy
  1989   Václav Jíra: Obrazy
  1990   Bohuslav Reynek: Sbírkový soubor
  1990   Dalibor Chatrný: Ze sbírek galerie
  1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
  1991   Radek Kratina: Transformace
  1991   Vladislav Mirvald: Obrazy 1941-1991
  1999   Pamětní síň Emila Filly
  2000   Kamil Linhart: Výbor z díla (k autorovým 80.narozeninám)
  2000   Zdeněk Sýkora (u příležitosti 80.narozenin)
  2000   Zdeněk Sýkora (Prodlouženo do 9. dubna 2000!)
  2001   Josef Šimůnek (výbor z díla, u příležitosti 75.narozenin)
  2001   Václav Jíra: Výbor z díla
  2001   Vladislav Mirvald: Výbor z díla (K autorovým 80.narozeninám)
  2002   Čestmír Kafka: Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea
  2002   Jiří Seifert (u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2002   Karel Nepraš
  2002   Vladimír Janoušek (Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2003   Emil Filla
  2003   Emil Filla (druhá část)
  2004   Jan Křížek (IV. část)
  2004   Karel Malich
  2004   Václav Cigler
  2005   Hugo Demartini
  2006   Dalibor Chatrný
  2006   Kamil Linhart
  2006   Kamil Linhart
  2007   Zorka Ságlová
  2008   Vladislav Mirvald
  2009   Jan Hendrych
  2009   Milan Grygar
  2009   Vladimír Novák: Blšany Louny
  2010   Kosmos Kamila Linharta
  2010   Zdeněk Sýkora (zahájení)
  2011   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro den pátý
  2011   Vladislav Mirvald (zahájení)
  2012   Emil Filla: Navrácené obrazy
  2012   Ivan Chatrný
  2012   Ivan Chatrný
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
  2013   Michal Matzenauer
  2014   Michal Matzenauer (dernisáž)
  2017   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění (Znovuotevření Galerie Benedikta Rejta)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1967   Konstruktivní tendence (Demartini - Kolář - Malich - Mirvald - Sýkora)
  1969   2. výstava přírůstků (Obrazy, plastiky)
  1988   Konstrukce a fikce
  1990   Alica Štefančíková a Rudo Prekop (fotografie)
  1990   Bratrstvo: Fotografie
  1998   Stálá expozice Galerie Benedikta Rejta
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2005   Neokonstruktivismus (Opart ze sbírek galerie)
  2006   Transformace krajiny (Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
  2007   Surrealismus v Lounech
  2008   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte (70. a 80. léta)
  2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Ruská revoluční avantgarda
  2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Ruská revoluční avantgarda
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
  2022   Monika Immrová / Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
  2022   Voda
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Emil Filla: Dole pod Smolenským zámkom
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2005   Hugo Demartini
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013 (výstava, filmy, hudba)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Voda
  2022   Water
  nedat. (2021–)   Galerie Benedikta Rejta
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2007   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2023   Krása
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  2002   Vladimír Janoušek
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle)
  1979   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
metodický text
  published   title (subtitle)
  1982   Vladislav Mirvald
PF
  published   title (subtitle)
  2022   PF 2023 (Galerie Benedikta Rejta)
plakát
  published   title (subtitle)
  1967   Konstruktivní tendence
  1967   Variabily: Výstava objektů Radka Kratiny
  1967   Vasarely
  1979   Emil Filla
  1979   Emil Filla
  1991   Radek Kratina: Transformace
  2002   Jiří Seifert (U příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2005   Hugo Demartini
  2013   Michal Matzenauer
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  18.10.2007   Rozhovor s hostem - Věra Linhartová ((Výstava Surrealismus v Čechách))
  2008   Petr Kulhánek: Molekuly a jejich pohyb kolem nás, Brownův pohyb (Přednášky hostujících akademiků - Akademie GBR)
  2008   Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci (Klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů)
  2015   Znovuotevření Pamětní síně Emila Filly na Peruci
  nedat.   Pamětní síň Emila Filla na Peruci
program
  published   title (subtitle)
  2010   Zdeněk Sýkora
  2011   Akademie GBR: Alexandrijská škola, Geometrie a hvězdářství, Vesmír od atomistů k epikúrejcům
  2011   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší
výroční zpráva
  published   title (subtitle)
  2003   Galerie Benedikta Rejta v Lounech: Zpráva o činnosti galerie za rok 2003

Galerie Benedikta Rejta

institution, city, address
Pamětní síň Emila Filly, Peruc (Louny), zámek

Galerie Benedikta Rejta

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek

Galerie Benedikta Rejta

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999
  2004   Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004)
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1966   Galerie Benedikta Rejta
  1968   Ve hře o diváka
  1995   Dvě místa u Ohře (Vzpomínka na vznik Galerie Bedřich Rejta v Lounech)
  1998   Galerie Benedikta Rejta
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo)
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice)
  1998   Sbírka v Lounech je konečně přístupná veřejnosti
  2004   Emil Přikryl, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Pivovarská 29-34. 1993-1998
  2005   Tvořit, nikoli znetvořovat
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2010   Galerijní expozice
www
  published   title (subtitle)
  ????   Galerie Benedikta Rejta (artlist.cz)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie Benedikta Rejta

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/11/21 - 1988/02/28   Česká malba 20. století ze sbírek Galerie Benedikta Rejta Louny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

Galerie Benedikta Rejta

person   born from - to, notes
Kubíková Jaroslava         ???? - ????
Löblová Andrea         ???? - ????
Sedláček Zbyněk   20. 6. 1966     1994 - ????
Sekera Jan   14. 11. 1935     1965 - 1987, zakladatel, ředitel
Straka Pavel   7. 3. 1973     ???? - ????
Štefančíková Alica   5. 4. 1957     1989 - ????, ředitelka
Švestka Martin   1963     ???? - ????, spolupráce (po r. 1999)

Galerie Benedikta Rejta

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1995   Cesta k outsiderům

Galerie Benedikta Rejta

person   born
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Benda Václav   25. 6. 1948    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Bílek Alois   15. 6. 1887    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Corvin Jiří   15. 6. 1931    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Čapek Vítek   28. 2. 1954    
Černý Karel   19. 2. 1910    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Diviš Stanislav   20. 11. 1953    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobeš Milan   29. 7. 1929    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jíra Václav   17. 12. 1939    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Knížák Milan   19. 4. 1940    
Kobylka Vojtěch   10. 3. 1943    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolářová Běla   24. 3. 1923    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kozelka Milan   3. 11. 1948    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kubínová Volfová Eva   21. 2. 1925    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kučera Zdeněk   1. 5. 1935    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Linhart Kamil   8. 1. 1920    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Marvánek Otakar   28. 3. 1884    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Mizera Otto (Otta)   29. 5. 1919    
Mrázek Jiří   22. 4. 1920    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nepasický Jiří   25. 9. 1934    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Novák Jiří   6. 11. 1922    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Pištěk Theodor   25. 10. 1932    
Postupa Ladislav   21. 9. 1929    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Prekop Rudo   13. 4. 1959    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Pukl Vladimír   2. 3. 1896    
Purkrábková Hana   19. 8. 1936    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Rejnart Jindřich   27. 2. 1939    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Stanko Vasil   17. 3. 1962    
Stritzko Otto   2. 2. 1908    
Strobachová Zdena   3. 5. 1932    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Suška Čestmír   4. 1. 1952    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šejn Miloš   10. 8. 1947    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Štorek František   3. 7. 1933    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Veselý Zdeněk   9. 6. 1932    
Vokolek Václav   1. 1. 1947    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wichterlová Hana   2. 3. 1903    
Zoul Jaromír   12. 2. 1936    

Galerie Benedikta Rejta

document (subtitle), type, published, signature, notes  
29 linií, grafika, 1992
Automatická kresba, kresba, 1942
Autoportrét (Podobizna muže), grafika, 1918, GG 369, Pod názvem Vlastní podobizna, 230 x 150 mm, značeno vpravo dole K. Akvizice 1966.
Barevná struktura, obraz, 1965
bez názvu (Korálový útes), grafika, 1960
Bolestný Kristus, obraz, 1951
Černo-bílá struktura, grafika, 1964
Černo-bílá struktura, grafika, 1968
Červeno-modrá struktura, grafika, 1967
Duňa, obraz, 1971-1972
Dvě objímající se postavy, obraz, 1928, OG 550
Dvůr (Na dvorku), grafika, 1907, GG 981, značeno vpravo dole na desce - Kubišta B.
Hlava, reliéf, 1913
Hlava, socha, 1915, výška 32 cm, hl. 15,5 cm
Hlava krůty, plastika, 1956
Hnědo-bílá struktura, grafika, 1973
Instalace 21.000 somnambulních modrých cm², obraz, 1962
Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně), grafika, 1906, GG 1300, Interiér vojenské ubytovny (Zápraží), 1906, lept, papír. 160 mm x 193 mm / 380 mm x 304 mm. Značeno vpravo dole: Kubišta 1906 (?). Akvizice 1972.
Istrijská krajina, grafika, 1918, GG 368, Moře, nedatováno, dřevoryt, papír, 148 mm x 200 mm / 233 mm x 295 mm. Značeno vpravo dole v tisku: BK; popis rubu: kresba, na paspartě připsáno rukou: Kubišta (?). Akvizice 1966.
Konkrétní kombinace, obraz, 1967
Konstruktivní tendence, plakát, 1967
Kosočtverec s hranoly na koso, objekt, 1967
Koupání, obraz, 1921, OG 314
Krajina u Pulje (Skalnaté pobřeží u Punta Christo), obraz, 1915
Kristus černochů ((595 x 475)), obraz, 1947, 0G-547
Křižovatka, plakát, 1964
Lebka, obraz, 1958
Ležící I (Sdraidata I), obraz, 1968, OG 119
Maska, obraz, 1945
Motiv z Florencie (Povoz), grafika, 1907, GG 587, název: Kupcův návrat; neznačeno, 255 x 350 mm, akvizice 1967
Nahý v trní bez trní (Nahý v trní IV), obraz, 1957, OG 1, zakoupeno 23.11.1965
Návrat / Return, obraz, 1978, OG 543
Nosorožec, grafika, 1947-54
Obláčky (Máj) (Máchovský cyklus), obraz, 1973, nákup 1980
Odysseus / Odysseus, obraz, 1979
Píseň hory II. (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1973, nákup 1975
Pitva (Autopsia), obraz, 1967, OG 413
Prosba (Nedokončený dřevoryt), grafika, 1915, GG 641, pod názvem Oběšený, 245 x 155 mm, akvizice 1967
Při psaní, obraz, 1910, O 761
Příliš těžký spánek I (Hluboký spánek I), obraz, 1965, OG 107
Příliš těžký spánek II (Hluboký spánek II), obraz, 1965
Scéna z hostince s muzikanty (U muziky), grafika, 1907, GG 366, Nesignováno, datováno vpravo dole - 1907; pod názvem V hospodě - Pijáci, 166 x 220 mm. Získáno 1966. (K32690 - uvedeno: značeno vpravo dole Kubišta 1907)
Síň (Vesnický interiér), grafika, 1907, GG 982, Síň, nedatováno, lept, papír. 140 mm x 185 mm / 270 mm x 250 mm, nesignováno. Akv. 1969.
Staropražský motiv, grafika, 1912, GG 2932, neznačeno, pod názvem Praha (Karlův most). 233 mm x 203 mm / 360 mm x 300 mm, akv. 1975
Stříbrný masiv MIlešovky (cyklus Reminiscence na České středohoří), obraz, 1971, nákup 1977
Švadlena, grafika, 1904, GG 1299, 100 mm x 103 mm / 230 mm x 167 mm, nesignováno, akv. 1972
Variabily: Výstava objektů Radka Kratiny, plakát, 1967
Venkovská chalupa, grafika, 1907, GG 367, GG 2008, pod názvem Chalupy, 2 exempláře
Venkovské práce, Vinobraní, grafika, nedatováno
Voda, pozvánka kolektivní, 2022
ZOO kachny a kachnički, grafika, po 1975