Muzeum narodowe

type: muzeum
city: Poznaň (Poznań)
address: Aleje Karola Marcinkowskiego 9
zip code: 61-745
state: Polsko (Poland)

e-mail: mnp@mnp.art.pl
web: www.mnp.art.pl
birth year: 1857

Muzeum narodowe

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974   Magdalena Więcek: Rzeźby i rysunki, Muzeum narodowe, Poznaň (Poznań)
1995/05 - 1995/08   Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania, Muzeum narodowe, Poznaň (Poznań)
1996/12/16 - 1997/01/15   Józef Czapski: Malířské a literární dílo, Galerie Novoměstská radnice, Praha

Muzeum narodowe

date of exhibition   exhibition title
1974   Magdalena Więcek: Rzeźby i rysunki
1995/05 - 1995/08   Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

Muzeum narodowe

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1974   Magdalena Więcek: Rzeźby i rysunki
  1995   Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

Muzeum narodowe

person   born
Bílek Ilja   21. 12. 1948    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Karel Jiří   10. 9. 1952    
Míšek Karel   8. 6. 1945    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919