Muzeum města Brna

city: Brno (Brno-město)
address: Špilberk 1
zip code: 662 24
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
web: www.spilberk.cz
birth year: 1904

notes:
-
Slavnostní otevření městského muzea se konalo v neděli 18. září 1904 u příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum bylo umístěno v historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie, vzniklé na počátku roku 1896 z odkazu významného brněnského měšťana Heinricha Gomperze, která se tak stala součástí muzea. O zřízení vlastního městského muzea rozhodl obecní výbor města Brna už 20. března 1900, přestože na území města už po několik desetiletí působily dvě další muzejní instituce – Františkovo, pozdější Moravské zemské muzeum (zal. 1817) a muzeum uměleckoprůmyslové (1873).
Slibný počáteční rozvoj nového muzea přibrzdila první světová válka a bez problémů nezůstalo ani následující období, v němž moderní Brno prožívalo mohutný rozmach. V polovině třicátých let muselo muzeum opustit své původní prostory vzhledem k rekonstrukci areálu Nové radnice pro potřeby magistrátu a nalezlo útočiště v méně vhodném prostředí tzv. městského dvoru na Šilingrově náměstí. Tehdy také došlo ke sloučení muzea s městským archivem – definitivně se obě instituce osamostatnily až v roce 1948. Jistou stagnaci a škody způsobené událostmi druhé světové války se postupně dařilo překonávat a už během padesátých let můžeme zaznamenat postupný nárůst muzejní práce i jejího ohlasu u veřejnosti.
Zásadní zlom pro rozvoj muzea pak přineslo jeho přestěhování na významnou brněnskou památku hrad Špilberk v roce 1960.
Také postupný nárůst počtu kvalifikovaných odborných i technických pracovníků se zákonitě odrazil na rozsahu i kvalitě muzejní činnosti, v růstu muzejních sbírek, v nových výstavách a expozicích i v dalších formách vědecké, odborné a kulturní práce. Ani problémy vyvolané mnohaletou rozsáhlou (a dosud ne zcela dokončenou) rekonstrukcí sídla muzea Špilberku po roce 1984 na tom nemohly příliš změnit.
Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností, k níž neodmyslitelně patří i prezentace sbírek ve výstavách a expozicích, dnes řadí – a svědčí o tom i vysoký počet návštěvníků z domova i zahraničí – k předním muzejním institucím u nás.
spilberk.cz, 24.3.2019

Muzeum města Brna

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/12/20 - 1948/01/11   Ondřej Schweigl, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1958/06/17   Život a dílo Paula Gauguina, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1958/06/17 -   Paul Gauguin: Grafika a reprodukce, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1958/10/11 -   Leoš Janáček a Brno, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1959/12   Tvář Františka Halase, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1969   Brno v obrazech pěti staletí, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1972/05/28 - 1972/07/02   Jan Kotěra (1871 - 1923), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/08/29 - 1975/09/28   Josef Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1976/06/10 - 1976/08/15   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1977/04/15 - 1977/05/22   Jaroslav Král: Kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1978/02/17 - 1978/03/19   Josef Adolf Šálek: Scénografie, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1980/05/04 - 1980/06/01   František Malý: Užitá tvorba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981/08/30 - 1981/10/04   Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/01/10 - 1982/02/07   Vojtěch Štolfa: Scénografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/04/25 - 1982/05/23   Josef Vohrabal: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/09/30 - 1982/10/31   Antonín Procházka, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/10/25   Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1984/01/10 - 1984/02/05   Česká operní klasika v poválečné scénografii, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984/01/10 - 1984/02/05   Česká operní klasika v poválečné scénografii, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1984/10/16 - 1984/11/18   60 let SUPŠ v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/02/27 - 1986/03/08   Ludwig Mies van der Rohe: Vila Tugendhat v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/03/03 - 1987/04/05   Vojtěch Štolfa: Scénografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/05/15 - 1987/06/10   Vojtěch Štolfa: Scénografie, Znojemský hrad, Znojmo (Znojmo)
1987/05/16 - 1987/07/05   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1987/07 - 1987/08   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/10/20 - 1987/11/15   Osobnosti brněnské grafiky 20. stol. ze sbírek Muzea města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987/12/15 - 1988/01/03   Karel Zmrzlý: Scénografie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1988/01/27 - 1988/03/06   Jaroslav Grunt: Výběr z celoživotního díla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/06/12   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
1988/04/13 - 1988/06/12   Miroslav Houšť: Kresby, grafika, Středočeská galerie, Praha
1988/10/26 - 1988/12/04   Jiří Kroha: Obrazy a kresby, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989/02/14 - 1989/03/19   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/05/01 - 1989/06/02   Josef Kubíček: Obrazy, sochy, grafika, Výstavní síň SK ROH, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1989/05/26 - 1989/06/25   Čeněk Dobiáš 1919 - 1980, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/10/06 - 1989/11/19   Gizela Šabóková: Skleněné objekty, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1989/12/19 - 1990/01/21   Čeněk Dobiáš: Výběr z díla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/05/04 - 1190/06/10   Jan Souček (Praha): Grafika, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1990/07/20 - 1990/08/26   Emil Králík: Od Obecního domu k avantgardě, Obecní dům, Praha
1990/10/09 -   Hapestetika, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1991/09/29 - 1991/10/20   Victor Vasarely: Grafika a objekty ze sbírky Tibora Csepeie, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1992   Lapka & Lapka: Ius imaginum, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1992/10/20 - 1992/11/22   Bedřich Rozehnal (1902-1984), Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/11/24 - 1993/01/24   Bohuslav Fuchs, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1993/06/14 -   Objevte kouzlo starých loutek, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1993/10/07   Josef Axmann: Grafika, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1994/01/20 - 1994/03/20   Jaroslav Král: Kresby, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1994/10/04 - 1994/10/29   Architekt Miloslav Kopřiva (1894 - 1968), výstavní síň Archa - A Klub, Brno (Brno-město)
1995/09/04 - 1995/10/08   Architekt Bohuslav Fuchs 1895-1972, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/10/12 - 1995/11/12   Rudi Lorenz: Ponorka Victoria (dětem od 0 do 100let), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1996/04/26 - 1996/05/26   Architekt Bohuslav Fuchs 1895 - 1972, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1996/09/24 - 1996/10/20   Vladimíra Sedláková, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1996/10/29 - 1996/11/24   Antonín Odehnal: Měnínská brána, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1997   Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1945), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/03   Bohdan Lacina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/10 - 1997/11/02   Bohdan Lacina: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/09/25 - 1997/10/26   Jiří Hadlač:Známý i neznámý, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1998/09/17 - 1998/11/15   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1998/11/05 - 1998/12/06   Jan Beran: Poezie všedního dne, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1998/12/03 - 1999/01/10   Laco Garaj: Obrazy Vitráže, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1998/12/18 - 1999/01/31   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/04/14 - 1999/05/23   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1929 - 1999, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
2000/09/12 - 2000/10/29   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2000/10/05 - 2000/11/19   Petr Skácel: Kresby - Obrazy, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
2000/11/30 - 2001/01/05   Jiřina Lockerová: Ilustrace, obrazy a grafika, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
2001/04/18 - 2001/06/03   Jozef Kostka: Klasik slovenské moderny, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2001/09/20 - 2001/11/11   Klub konkrétistů 2 Brno, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2002/12/11 - 2003/03/02   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
2003/02/20 - 2003/04/27   Jánuš Kubíček, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2003/05/13 - 2003/06/28   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/05/29 - 2003/08/17   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2003/06/12 - 2003/10/26   Jaroslav Král: 1883 - 1942, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2003/09/11 - 2003/11/09   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/06 - 2004/01/11   Jiří Šalamoun: Obrázky z vězení Špílberk, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2004/02/19 - 2004/04/04   Libor Jaroš, Radim Hanke: Obrazy - sochy, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2004/05/20 - 2004/10/17   ...z lásky k umění a sobě pro radost...: Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/05/20 - 2004/10/17   Z lásky k umění a sobě pro radost / Aus Liebe zur Kunst, welche meine Freude war, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/11/10 - 2005/01/09   Vila Tugendhat: Vrcholné dílo Ludwiga Mies van der Rohe: Historie, současný stav a výhled po připravované památkové obnově, Národní technické muzeum, Praha
2004/11/19 - 2005/01/30   Adolf Born: Haloó, haloó ... ztratila se opice Žofka ... na Špilberku, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2004/12/07 -   Adolf Loos: Müllerova vila v Praze: Příběh památky moderní architektury a její obnovy, Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2005/02/24 - 2005/04/10   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/04/21 - 2005/05/29   Fotomontáře Johna Heartfielda, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/05/26 - 2005/08/28   Z brněnské malby šedesátých let, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/06/23 - 2005/08/07   Shakespeare ve fotografii, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/06/30 - 2005/08/30   Jiří Šuhájek, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/08/15 - 2005/08/24   Výtvarníci k VI. mezinárodnímu hudebnímu festivalu Špilberk 2005. Kresby, grafika, plastika, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/09/08 - 2005/10/30   Jiří Jahelka: Šperky, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/09/15 - 2005/11/13   Architekt Arnošt Wiesner, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/10/13   Jánuš Kubíček: Dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/11/24 - 2006/01/15   Alois Mikulka: Letem pohádkovým světem, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/12/15 - 2006/02/05   Z brněnské malby šedesátých let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/02/14 - 2006/04/02   Josef Polášek (1899 - 1946): Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/02/23 - 2006/04/30   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2006/05/16 - 2006/08/06   Tugendhatugendhatugendhat, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/05/19 - 2006/10/22   Beton - Sochy, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2006/06/29 - 2006/08/15   Jan Exnar: Reflexe, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2006/09/27 - 2006/11/19   Othon Coubine/Otakar Kubín: Od kubismu ke klasicismu, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/06/12 - 2007/08/19   Jiří Kroha (1893-1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2007/06/27 - 2007/09/02   Vladimír Klein: Sklo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2007/11/28 - 2008/02/03   Stanislav Holý: Jů, Hele, výstava, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2007/12/07 - 2007/12/30   Slavné vily Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/03/04 - 2008/04/20   Jindřich Kumpošt: 1891 - 1968, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/05/14 - 2008/09/28   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2008/05/15 - 2008/09/28   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2008/06/12 - 2008/09/28   Jiří Harcuba: Sklář a sochař, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2009   Bedřich Rozehnal, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2009/01/23 - 2009/02/15   Zbyněk Maděryč, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2009/04/16 - 2009/08/09   Michal Ranný: Kresby / akvarely, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2009/08/13 - 2009/09/13   Reiner Packeiser: Rendez - vous s Marií Callas, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2009/09/01 - 2009/09/25   Čeněk Dobiáš, Karel Kryl, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2009/10/01 - 2009/11/08   Franta, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2009/11/20 - 2010/02/28   Prokletí zlata - 1000 let zlata Inků, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2010/03/10 - 2010/04/18   Milan Magni: Rám příštích obrazů, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2010/05/13 - 2010/08/01   Brněnská osmdesátá, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2010/08/19 - 2008/10/24   Adolf Loos - dílo v českých zemích. Brněnské stopy Adolfa Loose / Adolf Loos - Works in the Czech Lands. The marks of Adolf Loos in Brno, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2010/09/14 - 2010/11/14   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/11/24 - 2011/01/30   Miloš Nesvadba: Kamarádi z pohádek, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2011/07/01 - 2011/09/11   Blanka Adensamová: Sklo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2011/09/07 - 2011/11/06   Bedřich Rozehnal (1902-1984), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/11/29 - 2011/12/08   Oskar Poříska (1897 - 1982), Galerie architektury, Brno (Brno-město)
2012/02/22 - 2012/05/06   Bohdan Lacina: Ke stému výročí umělcova narození, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2012/06/28 - 2012/09/02   Ivo Rozsypal: Sklo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2012/09/20 - 2013/01/27   Ano v bílém? Svatební šaty a doplňky ze sbírek muzea, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2012/11/15 - 2013/01/27   Tajemná zahrada pohádek Jiřího Trnky, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013 -   Stálá expozice Muzea města Brna, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/02/28 - 2013/03/31   Ludvík Voneš, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/04/10 - 2013/05/26   Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/05/30 - 2013/10/27   Krystalíza her, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/06/19 - 2013/08/18   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/06/26 - 2013/09/08   Pavel Werner: Sklo, kresba, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/09/11 - 2013/11/10   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/09/13 - 2013/10/20   Růžena Žertová architektka / designérka / výtvarnice, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/11/14 - 2014/01/26   Josef Lada, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/02/27 - 2014/03/30   Antonín Širůček: Život a dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/04/10 - 2014/05/25   Josef Odráška: Kresba, grafika, malba, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/05/28 - 2014/08/31   Dalibor Chatrný: Letem českým světem, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/06/12 - 2014/09/28   Bohumír Matal: Konstruktér barvy, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/07/04 - 2014/09/07   Antonín Oth: Sklo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/09/11 - 2014/10/12   Inez Tuschnerová: Kresby a transkripce (Daliboru Chatrnému), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/10/23 - 2014/11/23   Robert Hliněnský, František Šenk: Daliborovi Chatrnému, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/11/13 - 2015/01/25   Karel Franta: Kam i čert může! (obrázky a obrazy nejen pro děti), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/12/04 - 2015/01/11   Rudolf Fila: Kresby a přemalby, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2015/02/12 - 2015/04/12   Saudek & Saudek: 80, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2015/04/16 - 2015/05/31   Jiří Šindler, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2015/06/25 - 2015/08/30   Jiří Sobotka: Skororetro, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2015/07/09 - 2015/09/06   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2016/02/17 - 2016/05/01   Prague Stuckists, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2016/05/12 - 2016/06/30   Steve McCurry, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2016/07/08 - 2016/09/04   Vladimír Kopecký: Dálky a póly / Distances and Poles, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2016/09/15 - 2016/11/06   Woody Vasulka: Mystery of Memory, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2016/12/01 - 2017/01/29   Tajuplný svět Pavla Čecha, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/04/20 - 2017/07/02   Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/07/13 - 2017/09/03   Jiřina Žertová: Vrstvení, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/08/31 - 2017/10/15   Radek Kratina: Konstanty a proměnné (v dialogu s Jiřím Hilmarem, Daliborem a Ivanech Chatrnými), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/11/23 - 2018/01/14   Kouzelný svět PC her, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/02/22 - 2018/04/29   Atol a putující slunce / An Atoll and the Wandering Sun, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/05/31 - 2018/08/26   Rudolf Sandalo 1899-1980: Vize modernosti / Visions of Modernity, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/06/06 - 2018/08/26   Rudolf Sandalo 1899-1980: Vize modernosti / Visions of Modernity, Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2018/06/14 - 2018/08/19   Ex post, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/11/22 - 2019/01/20   Umění loutky, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/03/21 - 2019/06/23   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/07/04 - 2019/09/01   Petr Stanický: Zpřítomnění místa, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/08/29 - 2019/11/03   Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta / Architect Friedrich Weinwurm: New Path, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/11/28 - 2020/02/02   Karla Hanušová: Hajundija zem za zavřenýma očima, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/12/30 - 2020/02/29   David Židlický: Pieces of Mies. Reunion, Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2020/05/12 - 2020/08/30   Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti (Jiří Bielecki v dialogu s Daliborem Chatrným, Janem Wojnarem, Stanislavem Kolíbalem a Jiřím Hilmarem), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2020/07/02 - 2020/08/30   Ilja Bílek: Rezonance tvaru, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2020/11/26 - 2021/05/31   Gustav Krum: Indiáni a ti druzí, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2021/07/02 - 2021/08/29   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Průnik pohledu, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2021/09/15 - 2022/01/02   Vladimír Preclík: Malá území (v dialogu se Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem, Zdeňkem Šimkem), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2022/02/24 -   Rakouská Morava: Výtvarné umění 16.–19. století v Brně, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2022/05/25 - 2022/07/10   Marit Wolters: Home Grounds – Grete’s Legacy (Inspirace 1), Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2022/09/14 - 2022/10/30   Petra Gell: Graphic of the Space (Inspirace 2), Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2022/11/02 - 2022/12/11   Andi Schmied: Custom Made (Inspirace 3), Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2022/12/14 - 2023/02/26   Zuza Golińska: Villa(in) (Inspirace 4), Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2023/03/28 - 2023/06/11   Vladimír Karfík a inspirace Amerikou: Praxe u architekta Franka Lloyda Wrighta a jeho projekty pro firmu Baťa, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2023/06/14 - 2023/09/03   Miloš Budík: Jsem fotograf, Vila Tugendhat, Brno (Brno-město)
2023/06/15 - 2023/09/03   Miloš Budík: Jsem fotograf, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2023/10/05 - 2024/02/29   Druhá tvář Brna: Brněnští malíři první poloviny 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2023/10/05 - 2024/02/29   František Navrátil: Sochy a kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)

Muzeum města Brna

date of exhibition   exhibition title
1947/12/20 - 1948/01/11   Ondřej Schweigl
1958/06/17   Život a dílo Paula Gauguina
1958/06/17 -   Paul Gauguin: Grafika a reprodukce
1958/10/11 -   Leoš Janáček a Brno
1959/12   Tvář Františka Halase
1996/10/29 - 1996/11/24   Antonín Odehnal: Měnínská brána
2009/08/13 - 2009/09/13   Reiner Packeiser: Rendez - vous s Marií Callas
2022/02/24 -   Rakouská Morava: Výtvarné umění 16.–19. století v Brně
2023/06/15 - 2023/09/03   Miloš Budík: Jsem fotograf
2023/10/05 - 2024/02/29   Druhá tvář Brna: Brněnští malíři první poloviny 20. století
2023/10/05 - 2024/02/29   František Navrátil: Sochy a kresby

Muzeum města Brna

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1947   Ondřej Schweigl
  1988   Jiří Kroha: Obrazy a kresby
  1993   Grafika Josefa Axmanna (K dvoustému výročí umělcova narození)
  1996   Vladimíra Sedláková
  2000   Miroslav Štolfa (Bilance devadesátých let)
  2001   Jozef Kostka: Klasik slovenské moderny
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945
  2003   Jaroslav Král (1883 - 1942)
  2004   Adolf Born (Haloó, haloó... ztratila se opice Žofka... na Špilberku)
  2005   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby
  2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
  2007   Vladimir Klein: Sklo
  2008   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
  2008   Jiří Harcuba: Sklář a sochař / Glass Maker and Sculptor
  2009   Michal Ranný: Kresby, akvarely
  2011   Blanka Adensamová: Sklo
  2012   Ivo Rozsypal: Sklo (Sklo, kresba, malba, práce pro architekturu a veřejné prostory)
  2013   Torso (Umělecké dílo ve vile Tugendhat / Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / Awork of art in the Tugendhat House)
  2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
  2014   Dalibor Chatrný: Letem českým světem
  2014   Inez Tuschnerová: Kresby a transkripce (Daliboru Chatrnému)
  2014   Josef Odráška: Kresba, grafika, malba
  2014   Karel Franta: Kam i čert může! (Obrázky a obrazy nejen pro děti)
  2015   Jiří Sobotka: Skororetro
  2015   Jiří Šindler: Doteky téměř něžné (písmo, grafika, ilustrace)
  2016   Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory / Mystérium paměti
  2016   Vladimír Kopecký: Dálky a póly / Distances and Poles
  2017   Jiřina Žertová: Vrstvení
  2018   Rudolf Sandalo 1899-1980: Vize modernosti / Visions of Modernity
  2018   Rudolf Sandalo 1899-1980: Vize modernosti / Visions of Modernity
  2019   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
  2019   Karla Hanušová: Hajundija zem za zavřenýma očima
  2019   Petr Stanický: Zpřítomnění místa / Bringing a Place to the Present
  2020   Gustav Krum: Ilustrace
  2020   Ilja Bílek: Rezonance tvaru / The Resonances of Shape
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   Od renesance po modernu (1570-1900)
  1997   Od renesance po modernu (1900-1945)
  2001   Klub konkrétistů 2 Brno
  2005   Z brněnské malby šedesátých let / From Brno's Painting in the Sixties
  2007   Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn / TT Klub Brno v Künstlerforu Bonn
  2010   Brněnská osmdesátá
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013
  2014   Robert Hliněnský, František Šenk: Daliborovi Chatrnému
  2015   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
  2017   Radek Kratina: Konstanty a proměnné (v dialogu s Jiřím Hilmarem, Daliborem a Ivanech Chatrnými) / Constants and Variables (in dialogue with Jiří Hilmar, Dalibor and Ivan Chatrný)
  2018   Atol a putující slunce / An Atoll and the Wandering Sun (Pavel Navrátil v dialogu se Zdeňkem Macháčkem, Miroslavem Šimordou a Bohumírem Matalem / Pavel Navrátil in dialogue with Zdeněk Macháček, Miroslav Šimorda and Bohumír Matal)
  2020   Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti / To Hover and to Quiver in the Force-lines of Gravity (Jiří Bielecki v dialogu s Daliborem Chatrným, Janem Wojnarem, Stanislavem Kolíbalem a Jiřím Hilmarem / Jiří Bielecki in dialogue with Dalibor Chatrný, Jan Wojnar, Stanislav Kolíbal and Jiří Hilmar)
  2021   Vladimír Preclík: Malá území / Small Territories (V dialogu se / In Dialoguw with: Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem, Zdeňkem Šimkem))
  2022   Rakouská Morava (Výtvarné umění 16.–19. století v Brně)
  2023   Druhá tvář Brna (Brněnští němečtí malíři první poloviny 20. století)
kniha
  published   title (subtitle)
  1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty)
  2006   Slavné brněnské vily
  2012   Mies v Brně: Vila Tugendhat
  2012   Orbis Pictus Bohuslava Fuchse
  2014   Jaroslav Král
  2019   Rudolf Sandalo 1899-1980: Vize modernosti / Visions of Modernity
  2022   Miloš Budík: Villa Tugendhat, 1956
  2023   Miloš Budík: Jsem fotograf / I Am a Photographer
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2008   Materiality
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1958   Paul Gauguin: Grafika a reprodukce
  1994   Jaroslav Král: Kresby (1883 - 1942, k 110.výročí umělcova narození)
  1995   Rudi Lorenz: Ponorka Victoria dětem od 0 do 100 let (Kresby, obrazy, reliéfy)
  1996   Antonín Odehnal: Měnínská brána (grafika)
  1996   Vladimíra Sedláková
  1998   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika
  2000   Jiřina Lockerová: Ilustrace, obrazy a grafika
  2000   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let
  2001   Jozef Kostka: Klasik slovenské moderny
  2002   Antonín Procházka: 1882 - 1945
  2003   Jánuš Kubíček (1921 - 1993)
  2003   Jaroslav Král 1883 - 1942
  2003   Jiří Šalamoun: Obrázky z vězení Špílberk
  2004   Adolf Born: Haloó, haloó ... ztratila se opice Žofka ... na Špilberku
  2005   Alois Mikulka: Letem pohádkovým světem (Knižní ilustrace a záznamy ze skicářů pro děti, mládež i dospělé)
  2005   Architekt Ernst Wiesner
  2005   Dílo Jánuše Kubíčka (Virtuální prezentace + křest CD - ROM)
  2005   Jiří Šuhájek: Sklo
  2005   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby
  2006   Jan Exnar: Reflexe
  2006   Otakar Kubín: Od kubismu ke klasicismu
  2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století / Architect, Artist, Designer, Theoretican - a 20th-Century Metamorphosis
  2007   Stanislav Holý: Jů, Hele, výstava
  2007   Vladimír Klein: Sklo
  2008   František Lýdie Gahura 1891-1958: Projekty, realizace a sochařské dílo / Projects, Realizations and Sculptures
  2009   Franta
  2009   Michal Ranný
  2009   Reiner Packeiser: Rendez-vous s Marií Callas
  2009   Zbyněk Maděryč (fotografický projekt z let 2000 - 2008)
  2010   Adolf Loos: Dílo v českých zemích. Brněnské stopy Adolfa Loose / Adolf Loos: Works in the Czech Lands. The marks of Adolf Loos in Brno
  2010   Milan Magni: Rám příštích obrazů
  2010   Miloš Nesvadba: Kamarádi z pohádek
  2011   Blanka Adensamová: Sklo
  2012   Bohdan Lacina (ke stému výročí umělcova narození)
  2012   Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba, práce pro architekturu a veřejné prostory)
  2013   Pavel Werner: Sklo, kresba
  2013   Petr Jedlička: Retrospektiva
  2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
  2014   Dalibor Chatrný: Letem českým světem
  2014   Inez Tuschnerová: Kresby a transkripce (Daliboru Chatrnému)
  2014   Rudolf Fila: Kresby a přemalby (Daliborovi Chatrnému)
  2017   Jiřina Žertová: Vrstvení
  2019   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1958   Leoš Janáček a Brno
  1993   Objevte kouzlo starých loutek (Z historie Loutkového divadla Radost a moravské větve rodu Kopeckých)
  2001   Klub konkrétistů 2 Brno
  2004   Libor Jaroš, Radim Hanke: Obrazy - sochy
  2006   Beton - Sochy
  2006   Tugendhatugendhatugendhat
  2013   Krystalíza her
  2017   Kouzelný svět PC her
  2021   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Průnik pohledu / The intersection of a view
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  (2004)   August C. Haun: pohled na Brno od jihovýchodu, 1860 (kolorovaná litografie ze sbírek Muzea města Brna)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2007   Jiří Kroha – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století
  2010   Milan Magni: Rám příštích obrazů
  nedatováno   Špilberk (Muzeum města Brna)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2008   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
  2009   Michal Ranný: Kresby / akvarely
  2012   Ivo Rozsypal: Sklo
  2019   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
  2023   František Navrátil: Sochy a kresby
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2013   Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh
  2014   Antonín Širůček: Život a dílo
plakát
  published   title (subtitle)
  2018   Umění loutky
  2018   Umění loutky
  2018   Umění loutky
program
  published   title (subtitle)
  2005   Plán výstav Muzea města Brna na rok 2005
průvodce
  published   title (subtitle)
  2017   Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák (1925-1998)
  2017   Rejected Heritage: Architect Jan Dvořák (1925-1998)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1958   Pro pár jablek?
  2018   Umění loutky (České loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových 1850-1950)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2006   Tugendhatugendhatugendhat

Muzeum města Brna

institution, city, address
Jihomoravský kraj, _, _

Muzeum města Brna

institution, city, address
Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
Obec architektů, Brno (Brno-město), Starobrněnská

Muzeum města Brna

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Klub konkrétistů 2 Brno
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2015   Od moderny po současnost (Proměna stálé expozice v Muzeu města Brna)
  2021   Nový ředitel Muzea města Brna
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Klub konkrétistů 2 Brno
  2006   Brněnská muzejní noc
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Muzeum města Brna

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/05/19   Brněnská muzejní noc, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)

Muzeum města Brna

person   born from - to, notes
Ciprian Pavel   18. 12. 1952     ???? - ????, ředitel
Čiřmářová Jana   17. 8. 1950     1973 - 1987
Drobná Zoroslava   22. 12. 1907     1937 - ????, nově instalovala lapidárium
Flodrová Milena   24. 1. 1935     1957 - 1991, historička
Grůza Antonín   13. 1. 1931     ???? - ????
Hálová Jahodová Cecílie   22. 11. 1899     1948 - 1958, ředitelka
Hlaváčková Milada   9. 3. 1925     ???? - ????, náměstkyně ředitele
Janás Robert   30. 4. 1973     2016 - ????, vedoucí Oddělení dějin umění
Kudělková Lenka   2. 5. 1958     ???? - ????, vedoucí oddělení architektury a urbanismu
Němec Ludvík   8. 7. 1957     ???? - ????, průvodce
Samek Bohumil   20. 5. 1932     1956 - 1979, odborný pracovník
Spielmann Petr   11. 10. 1932     1957 - 1959
Svobodová Jana   25. 10. 1955     ???? - ????
Šolc Zbyněk         2021 - ????, ředitel
Švalbach Vítězslav   14. 4. 1942     ???? - ????, v 80. letech práce na periodickém sborníku Forum Brunense
Uhlíř Dušan   28. 7. 1938     1984 - 1993, ředitel
Vaněk Jiří         ???? - ????

Muzeum města Brna

person   born
Atzker Carl   11. 2. 1833    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Babraj Konrád   22. 4. 1921    
Baránková Vlasta   4. 11. 1943    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Biela František   3. 4. 1789    
Bochořáková Dittrichová Helena   31. 7. 1894    
Buřival Miloslav   1. 10. 1930    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Duša Ferdiš   13. 1. 1888    
Dvořáček Jaroslav   18. 2. 1908    
Dvořáček Ludvík   18. 8. 1895    
Fabiánek František   14. 10. 1884    
Feilhammer Franz   30. 3. 1817    
Franta   16. 3. 1930    
Gabriel Josef   2. 6. 1902    
Hanzl Oldřich   5. 2. 1921    
Hlavica Emil   28. 4. 1887    
Hlavica Rudolf   5. 4. 1897    
Hlobil Vilém   25. 2. 1904    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Hořava František   24. 7. 1906    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Ille Stanislav   1. 1. 1927    
Jágr Bohuš   3. 7. 1907    
Kasparides Eduard   18. 3. 1858    
Kemr Jiří   9. 8. 1921    
Kocourek František   31. 12. 1900    
Kollárová Milada   29. 9. 1947    
Kolovratová Olga   7. 3. 1906    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kostrhon Eduard   13. 11. 1910    
Kovařík Hubert   27. 10. 1888    
Král Jaroslav   5. 12. 1883    
Krůček Václav   7. 9. 1955    
Kryl Karel   23. 10. 1919    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lichtág Jan   6. 6. 1898    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Mach Václav   15. 2. 1882    
Macháček Zdeněk   16. 8. 1925    
Matal Bohumír   13. 1. 1922    
Mikulka Alois   13. 8. 1933    
Mužík Vilém   15. 11. 1902    
Navrátil František   19. 4. 1932    
Netík Miroslav   5. 9. 1920    
Odehnal Antonín   15. 4. 1931    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Pirchan Emil   21. 5. 1844    
Pollak Max   27. 2. 1886    
Posselt Jan   18. 2. 1885    
Provazník Jan   29. 9. 1901    
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928    
Reichmann Vilém   25. 4. 1908    
Rektořík František   25. 8. 1793    
Roštlapil Václav   27. 3. 1901    
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Salichová Hálová Helena   25. 4. 1895    
Sedláčková Klára   13. 5. 1909    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Simm Franz   19. 4. 1808    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Srp František   5. 7. 1895    
Šálek Josef   14. 8. 1911    
Šindelář Lumír   15. 1. 1925    
Širůček Antonín   31. 1. 1913    
Škarohlíd Jaroslav   24. 1. 1925    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Štolfa Vojtěch   12. 12. 1921    
Švanda Josef   1796    
Thuma Carl   3. 2. 1870    
Tuschnerová Inez   6. 5. 1932    
Vaněk Jindřich   9. 8. 1888    
Vašica Oldřich   18. 10. 1922    
Vlček Miloš   12. 2. 1939    
Vobejda Alois   24. 7. 1924    
Vohrabal Josef   2. 9. 1908    
Vokálek Václav   25. 10. 1891    
Wacha Friedrich   25. 6. 1885    
Weirauch Emil   7. 1. 1909    
Zamazal Josef   20. 6. 1899    
Zemina Otakar   18. 12. 1899