Szent István Király Múzeum

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Mengyán András
1989   Baranyay András (Válogatott müvek / Selected works 1967 - 1989)
Poster
published, title (subtitle)
1975   Kortárs müvészet magángyüjteményekben