Pardubice (Pardubice)

Book
published, title (subtitle)
1975   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
1981   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1963   Východní Čechy (62)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1985   Návštěva Pardubic a výměna zkušeností s Klubem přátel Pardubicka