Akademie věd ČR, sál č. 206

institution, city, address
Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3