Práce, vydavatelství a nakladatelství

year of establishment: 1945
year of termination: 1999
city: Praha
address: Václavské nám.

notes:
Vývoj názvu:
Vydavatelství a nakladatelství Práce (1945–1946)
Práce, tiskařské, nakladatelské a knihkupecké podniky ROH (1946–1955)
Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH (1955–1993)
Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. (1993–1998)