Městská galerie

city: Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
address: náměstí Přemysla Otakara II. 24
zip code: 566 32
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: galerie@vysoke-myto.cz
web: www.mg.vmyto.cz
birth year: 1957

notes:
Městská galerie byla založena v roce 1957 osamostatněním obrazové sbírky Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. Nejprve (do r. 1969) byly výstavy pořádány v budově bývalého vojenského kasina (dnes ZUŠ), v současnosti jsou galerii k dispozici dva výstavní prostory, Výstavní síň Jana Jušky na náměstí, určená pro komorní výstavy, a dále budova zvonice pro sezónní výstavy středního formátu. V budoucnosti se počítá s vytvořením definitivních prostor pro Městskou galerii v objektu tzv. Staré radnice na náměstí (foto). V rozsáhlých galerijních fondech, jehož převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti Emanuela Frinty a Františka Matouška.

Výstavní prostory
Výstavní síň Jana Jušky
nám. Přemysla Otakara II. 24

Galerie ve zvonici
nám. Otmara Vaňorného (v sousedství chrámu sv. Vavřince)
Čtyřpatrový prostor bývalé zvonice, postavené v 16. století pro příliš těžké zvony poničeného chrámu svatého Vavřince. Po rekonstrukci chrámu na konci 19. století se však zvony vrátily na své původní místo v chrámové věži a zvonice zůstala nevyužita. V 80. letech 20. století byla poměrně necitlivým způsobem upravena pro stálou sbírku Městské galerie. K umístění stálé sbírky se však ani v nejmenším nehodila. Dnes, zejména v letním období, slouží pouze k příležitostným výstavám.

Městská galerie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960/03/27 - 1960/04/11   Jaroslav Antonín Kellar: Akvarely a grafiky, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1961/04/09 - 1961/05/02   František Matoušek: Výběr z životního díla k 60. narozeninám, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1961/05 - 1961/07/18   Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1961/10/22 -   Josef Hašek: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1962/02 - 1962/03/11   Výstava Josefa Šembery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1962/12/16 - 1963/01/02   Vincenc Vingler, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1963/11   Zdeněk Chotěnovský, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1965/02/28 - 1965/03/14   Pravoslav Sovák: Grafika, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1965/03/21 - 1965/04/04   Parabola, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1966   Cyril Bouda, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1967/12/10 - 1968/01/09   Josef Hašek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1968/03/24 - 1968/04/03   Emanuel Frinta, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1969 - 1969/06/16   Teodor Rotrekl, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1969/04/27 - 1969/05/19   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1970/03/15 - 1970/04/03   Výstavy kreseb rumunského sochaře George Apostu, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1971/09/26 - 1971/10/18   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1973/04/29 - 1973/05/14   František Jiroudek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1973/10   Jaroslav Fiedler: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1974/05   Jaroslav Šmídra: Pastely, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1974/10/13 - 1974/10/30   Václav Macháň: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1975/02/26 - 1975/03/23   Ivan Bednář, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/03/31 - 1975/04/21   Ivan Bednář, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1976/10/17 - 1976/11/08   Malíři Vysočiny, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1977/03   Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1977/10/18 - 1977/11/10   Jaroslav Lukavský: Dřevoryty, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1978/04 - 1978/05   Václav Bubeníček, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1979 - 1979/05/21   Josef Hašek: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1982/05/30 - 1982/06/28   Jan Juška: Obrazy z let 1932 - 1982, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1982/09/12 - 1982/10/04   Václav Macháň: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1983   Ivan Bednář: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1991/04/21 - 1991/05/12   Václav Macháň: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1995/09/16 - 1995/10/09   Vladimír Tesař: Výběr z díla, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1997/05/11 - 1997/06/02   Václav Macháň: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1998/05/10 - 1998/06/01   Václav Peřina: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1999/05/04 - 1999/06/13   Jaromír Krosch: Figury, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2000/05/07 - 2000/05/28   Blanka Macháňová, Václav Macháň: Obrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2000/12/06 - 2001/12/20   František Doležal: Obraz co bílých měst..., Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/04/10 - 2001/05/27   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
2002/12/05 - 2003/01/26   Jaroslav Šváb (1945-2001): Výběr z díla, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2004/11/24 - 2004/12/23   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2006/10/22 - 2006/11/17   Václav Macháň: Obrazy a předobrazy, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2007/01/07 -   Jan Juška: 1907 - 1983, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2007/02/25 - 2007/03/15   Vaťa Andrle: Cesta do Jižní Ameriky, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2007/09/08 - 2007/10/07   Jan Honsa: Kvetoucí hruška v širém poli, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2007/12/05 - 2008/01/25   Václav Peřina: Autoportrét, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2008/04/27 - 2008/05/25   Stvoření světa Jeana Effela (1908-1982), Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2009/02/08 - 2009/03/01   Zdeněk Chotěnovský: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2009/04/07 - 2009/04/26   Bernard Lesaing: České tváře a krajiny, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2009/11/24 - 2009/12/18   František Matoušek (1901 - 1961): Residue, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2010/06/24 - 2010/08/29   František Matoušek (1901 - 1961): Residue, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/06/10 - 2011/07/06   Bohuslav Reynek: Mezi nebem a zemí, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2011/06/10 - 2011/07/06   Bohuslav Reynek: Mezi nebem a zemí, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2011/12/04 - 2011/01/18   Václav Macháň: Skrznaskrz, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2014/09/20 - 2015/01/11   Josef Václav Myslbek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2015/03/20 - 2015/04/19   Veronika Němcová: Ilustrace, malba, Ladislav Kukla: Malba, prostorové objekty, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2015/04/25 - 2015/05/24   Václav Macháň: Obrazy, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2020/03/13 - 2020/04/13   Šmilauerové: Malíři čtyř generací, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)

Městská galerie

date of exhibition   exhibition title
1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let
1960/01/17 - 1960/02/08   Zdeněk Sigmund: Obrazy, keramika a kresby z roku 1957 - 1959
1960/03/27 - 1960/04/11   Jaroslav Antonín Kellar: Akvarely a grafiky
1961/04/09 - 1961/05/02   František Matoušek: Výběr z životního díla k 60. narozeninám
1961/05 - 1961/07/18   Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace
1961/10/22 -   Josef Hašek: Obrazy
1962/02 - 1962/03/11   Výstava Josefa Šembery
1962/04/22 - 1962/05/13   Miloslav Holý: Obrazy a grafika. Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie
1962/12/16 - 1963/01/02   Vincenc Vingler
1963/11   Zdeněk Chotěnovský
1965/02/28 - 1965/03/14   Pravoslav Sovák: Grafika
1965/03/21 - 1965/04/04   Parabola
1966   Cyril Bouda
1967/12/10 - 1968/01/09   Josef Hašek
1968/03/24 - 1968/04/03   Emanuel Frinta
1969 - 1969/06/16   Teodor Rotrekl
1969/04/27 - 1969/05/19   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
1969/12/14 - 1970/01/06   Michal Trembáč - grafika, maľby, smalty; Naďa Trizmová - keramika
1970/03/15 - 1970/04/03   Výstavy kreseb rumunského sochaře George Apostu
1971/09/26 - 1971/10/18   Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby
1973/04/29 - 1973/05/14   František Jiroudek
1973/10   Jaroslav Fiedler: Obrazy
1974/05   Jaroslav Šmídra: Pastely
1974/08/25 - 1974/09/16   Slovenské umenie - zbierky TG
1975/03/31 - 1975/04/21   Ivan Bednář
1976/10/17 - 1976/11/08   Malíři Vysočiny
1977/03   Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky
1977/09/11 - 1977/10/3   Václav Peřina: Obrazy
1977/10/18 - 1977/11/10   Jaroslav Lukavský: Dřevoryty
1978/04 - 1978/05   Jaroslav Grus: Obrazy
1978/04 - 1978/05   Václav Bubeníček
1979 - 1979/05/21   Josef Hašek: Obrazy
1982/05/30 - 1982/06/28   Jan Juška: Obrazy z let 1932 - 1982
1983   Ivan Bednář: Obrazy
1996/09/22 - 1996/10/14   Výstava obrazů, kreseb a grafiky
1999/05/04 - 1999/06/13   Jaromír Krosch: Figury
2000/12/06 - 2001/12/20   František Doležal: Obraz co bílých měst...
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery
2002/12/05 - 2003/01/26   Jaroslav Šváb (1945-2001): Výběr z díla
2007/01/07 -   Jan Juška: 1907 - 1983
2007/02/25 - 2007/03/15   Vaťa Andrle: Cesta do Jižní Ameriky
2007/09/07 - 2007/10/28   Jan Honsa: Životní dílo
2008/04/27 - 2008/05/25   Stvoření světa Jeana Effela (1908-1982)
2009/02/08 - 2009/03/01   Zdeněk Chotěnovský: Obrazy
2009/11/24 - 2009/12/18   František Matoušek (1901 - 1961): Residue
2011/06/10 - 2011/07/06   Bohuslav Reynek: Mezi nebem a zemí
2011/12/04 - 2011/01/18   Václav Macháň: Skrznaskrz
2014/09/20 - 2015/01/11   Josef Václav Myslbek
2015/03/20 - 2015/04/19   Veronika Němcová: Ilustrace, malba, Ladislav Kukla: Malba, prostorové objekty
2015/04/25 - 2015/05/24   Václav Macháň: Obrazy
2020/03/13 - 2020/04/13   Šmilauerové: Malíři čtyř generací

Městská galerie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1965   Sovák
  1968   Emanuel Frinta
  1973   František Jiroudek
  1973   Jaroslav Fiedler: Obrazy
  1975   Ivan Bednář
  1977   Jan Juška: Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky
  1977   Jaroslav Lukavský: Dřevoryty
  2009   František Matoušek (1901 - 1961): Residue
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1960   Výstava akvarelů a grafiky J. S. Kellara z let 1958 - 1960
  1965   Pravoslav Sovák: Grafika
  1969   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika
  1975   Ivan Bednář: Obrazy
  1982   Jan Juška: Obrazy z let 1932 - 1982
  1982   Václav Macháň: Obrazy
  1995   Vladimír Tesař: Výběr z díla (obrazy, kresby, grafika)
  1999   Jaromír Krosch: Figury
  2000   František Doležal: Obraz co bílých měst... (komorní výběr z díla (nejen z Máchovského cyklu))
  2007   Autoportrét Václava Peřiny (ke 100.výročí narození)
  2007   Jan Juška: 1907 - 1983 (vernisáž + křest monografie, ke 100.výročí narození)
  2007   Vaťa Andrle: Cesta do Jižní Ameriky
  2008   Stvoření světa Jeana Effela (1908-1982)
  2009   Bernard Lesaing: České tváře a krajiny
  2009   František Matoušek: Residue (z pozůstalosti Františka Matouška (1091 - 1961))
  2014   Josef Václav Myslbek
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   Veronika Němcová: Ilustrace, malba, Ladislav Kukla: Malba, prostorové objekty (Na cestě / On the Road)

Městská galerie

kniha
  published   title (subtitle)
  2017   Setkání: 60 let Městské galerie Vysoké Mýto

Městská galerie

person   born from - to, notes
Danko Iveta         ???? - ????, kurátorka
Dvořák Radovan   4. 9. 1926     1957 - ????, spoluzakladatel
Chalupa Pavel         2001 - 2012, ředitel
Nekvinda Václav   11. 7. 1925     1980 - 2000, ředitel
Pohorská Zuzana         ???? - ????, správkyně depozit

Městská galerie

person   born
Bednář Ivan   8. 5. 1923    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    

Městská galerie

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Kaštany, dílo, 1917