Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: _