Oblastní galerie výtvarného umění

city: Roudnice nad Labem (Litoměřice)
address: _

word:
V roce 1910 daroval sběratel August Švagrovský městu Roudnici na 250 obrazů, mj. od A. Slavíčka, M. Jiránka, A. Hudečka a dalších českých malířů. Ty vytvořily základ roudnické městské obrazárny, zpřístupněné v aule měšťanské školy v roce 1913. Od roku 1930 do roku 1942 sídlila galerie ve druhém patře spořitelny, kde získala vlastní výstavní síň. Jejím definitivním sídlem se staly rekonstruované prostory bývalé barokní lobkovické jízdárny, upravované pro potřeby galerie od roku 1960 a zpřístupněné v roce 1965.

Galerie se specializuje na české umění 20. století. Vlastní velkou kolekci obrazů českých impresionistů z daru Augusta Švagrovského, který byl přítelem A. Slavíčka, M. Jiránka, A. Hudečka a dalších. 20. a 30. léta jsou reprezentována díly G. Musatova, O. Kubína, F. Muziky, E. Filly, A. Procházky, Toyen a jiných umělců. Sbírkové fondy tvoří také díla skupiny Sedm v říjnu, Skupiny 42 a představitelů českého surrealismu a imaginativního umění. 60. léta zastupují umělci nové figurace a strukturalismu. Řada solitérů, např. J. John, V. Boštík, O. Karlíková, Z. Sklenář a F. Tichý, je představena pohledem na životní dílo. Z mladších umělců jsou větším souborem prací zastoupeni J. Merta a J. Žáček. Stálá expozice představuje české moderní umění od konce minulého století do současnosti.