NA-TI Jindřich Šedivý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996, Jan Koblasa: Sochařská a malířská tvorba z 60. let