Kolín (Kolín)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
Book
published, title (subtitle)
1899   Bitva u Lipan (30. května 1434)
1935   Dějiny Stříbrné Skalice
1952   Střední Čechy
1960   600 let českobrodského pivovarnictví
2004   Literáti Kolínska
Subordinate Document
published, title (subtitle)
  Molitorov
1948   Židovství Otokara Fischera
1982   Píseň a předmluva na bitvu u vsi Křečhoře, jinak u Kolína (Jako: ´Budiž pozdravena Matko Anno svatá!´)
1982   Porážka nepřátelských Prušáků u vsi Křečhoře aneb u města Kolína (Na zpěv uvedeno jako ´Antoníne Paduánský, divotvorče předivný´)
1984   Černokostelecké hrnčířství ve druhé polovině 19. století
1993   Židé na českobrodsku v pramenech Státního okresního archivu
2001   Barchovice, Hryzely a Radlice
2002   1. Předchůdci 20. století (do roku 1900)
2002   2. Od počátku století do konce 1. světové války (1900-1918)
2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948)
2006   Chystáme sborník o sochách Kolína