Město Prostějov

city: Prostějov (Prostějov)
address: _
zip code: 796 01
state: Česká republika (Czech Republic)

Město Prostějov

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/20 - 2011/05/22   Dalibor Sedlák: Fotografie, Galerie Metro 70, Prostějov (Prostějov)

Město Prostějov

date of exhibition   exhibition title
1926   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výroční členská výstava
1933/02/26 - 1933/03/05   Výstava grafiky Hollar v Prostějově
1954/08   Adolf Kašpar: Národopisné studie
1955/08/01 - 1955/08/21   Česká krajina
1956/04/01 - 1956/04/15   Jan Smital
1956/08/05 - 1956/08/27   Soudobé české malířství
1957/01 - 1957/02   Ruské umění 18. a 19. století - reprodukce
1957/01 - 1957/12   Soudobá česká ilustrace II.
1957/10/13 - 1957/11/17   Jindřich a Karel Lenhartovi
1957/12/01 - 1957/12/31   Aljo Beran, Josef Baják: Výbor z díla
1958   František Josef Kraus: Práce z posledních let
1971/09   České sociální umění dvacátých let
1977/03/09 - 1977/03/31   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci
1977/10/05 - 1977/10/30   Soudobá plastika, medaile a sochařská kresba
1978   Vladimír Pukl
1982   Jiří Mádlo
1988   Vladimír Komárek
nedatováno   Dalí a knihy

Město Prostějov

kniha
  published   title (subtitle)
  2007   Národní dům v Prostějově 1907-2007

Město Prostějov

kniha
  published   title (subtitle)
  2013   Industriální topografie: Olomoucký kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)

Město Prostějov

person   born from - to, notes
Ambros Emanuel   26. 9. 1885     ???? - ????, středoškolský profesor
Ambros Vladimír   18. 9. 1890     1921 - 1956, Prostějovská éra Ambrosova začíná až v roce 1921, kdy se skladatel vrátil do vlasti a nastoupil jako učitel hudební školy. Vedle toho se stal sbormistrem pěveckých spolků Orlice a Vlastimily a dirigentem Orchestrálního sdružení, kde prostřednictvím F. Neumanna a B. Bakaly zaznívaly jeho skladby (ND, rozhlas). Po návratu z Břeclavi, kde několik let působil jako ředitel tamní hudební školy, se znovu věnuje práci v Orchestrálním sdružení, pořádá nákladné koncerty a zájezdy. V té době obnovil i přátelské styky s V. Novákem, započaté již v roce 1923, pohostinně řídil brněnský rozhlasový orchestr a především intenzívně komponoval. Po skončení II. světové války se až do smrti věnoval vedle dirigování Orchestrálního sdružení a pohostinného vedení Moravské filharmonie výhradně skladatelské činnosti.
Bartoš František   26. 12. 1923     ???? - ????
Bartoš Jaroslav   28. 8. 1931     ???? - ????, předseda Č. zem. spol.
Bechyně Rudolf   6. 4. 1881     1905 - ????, šéfredaktor Hlasu lidu
Benýšek Svatopluk   2. 9. 1926     ???? - ????
Bouda Alois   25. 1. 1867     ???? - ????
Bystřina Otakar   23. 5. 1861     ???? - ????, soudní a advokátní praxe
Cejpek Jan   9. 11. 1895     1930 - ????, pedagog
Coufal Jaroslav   28. 1. 1922     ???? - ????
Černý Jan   4. 3. 1874     1911 - ????, okresní hejtmanství
Černý Jan   1460     1500 - 1513, lékař
Černý Jan   1460     1519 - 1930, lékař
Červinková Marie   22. 3. 1903     ???? - ????
Dohnal František   31. 7. 1876     1937 - ????, na odpočinku
Dokoupil Antonín   7. 6. 1887     ???? - ????, učitel
Doležel Alois   20. 10. 1893     1916 - ????, profesor kreslení na gymnáziu
Dostál-Lutinov Karel   22. 9. 1871     1904 - ????, farář
Drobný Jan   16. 5. 1878     ???? - ????, redaktor prostějovských Hlasů z Hané
Fiedler Franz   17. 2. 1885     ???? - ????, po 1. sv. válce v rodinném atelieru
Fousek Jaroslav   6. 3. 1885     ???? - ????
Freiwald Jan         ???? - ????
Glivický Josef   15. 5. 1903     1931 - 1991, Josef Glivický, ač rodák ze Slovácka, se cílil stejně tak i Hanákem. Vždyť ve “svém" Prostějove žil od roku 1931. Jeho jméno je s tímto městem nerozlučné spjato. Absolvent reálky a potom Vysoké školy technické a přírodovědecké fakulty Brněnské univerzity, kde absolvoval obor matematika a geometrie. Po dokončení studií působil v letech 1927-31 na Slovensku v Kremnici, Zvolenu a Novém Městě nad Váhom. Potom jeho cesty skončily v Prostějově. Zde se věnoval své prácí pedagoga. Vyučovat matematiku a deskriptivní geometrii na zdejší reálce. V letech 1963-1970 přednášel jako docent tyto obory na pedagogické fakultě UP v Olomouci. Stal se i spolu autorem odborných učebnic. Přesto se jeho celoživotní láskou stala literatura a výtvarné umění. Publikoval velké množství prací. Hlavně ty, kde se slovesné uměni stýká s výtvarným uměním. Zajímal se o takové osobnosti (s některými se i stýkal) jako byli J. Čapek, B. Reynek, J. Wolker, J. Seifert, J. Florián, A. Procházka, J. Zrzavý a mnoho dalších. Nejvíce se však zajímal o dílo K. Svolinského, se kterým byl úzce spřátelen. Vydával krásné bibliografické tisky. Odborné časopisy jako byla Panorama a Bibliofil, přinesly desítky a desítky jeho studií. Byl dlouhá léta redaktorem Kulturních zpráv Prostějova. Své odborné stati publikoval i ve zdejší Štafetě. Organizoval výstavy, psal k nim katalogy a uváděl je. Byl obětavým organizátorem, dnes již legendárních sjezdu moravských bibliofilů. Vydal monografií o A. Procházkovi, vzájemnou korespondenci mezi J. Čapkem a J. Floriánem. Počet jeho odborných článků a studií čítá několik slovek. Bylo obdivuhodné to, jak svým založením, v němž perfektní vědecké myšlení matematika, bylo kombinováno s citlivým vztahem k uměni. Svůj Prostějov opustil ve svých 88 letech. zdroj - www.prostejov.cz
Götz O.   4. 6. 1900     1923 - ????
Hamb František         ???? - ????
Hohaus Vítězslav   30. 8. 1890     ???? - ????
Hohn František         ???? - ????
Honaus Viktor   30. 8. 1889     ???? - ????
Horák Zdeněk   22. 12. 1938     ???? - ????
Hošková Hošťálková Marta   27. 8. 1976     ???? - ????
Hrušková Lucie   9. 1978     ???? - ????
Hubšil Otakar   21. 9. 1897     ???? - ????
Janoušek Dušan   13. 8. 1928     ???? - ????
Jehuda Kara   28. 12. 1871     1904 - ????, středoškolský profesor
John Oldřich   20. 2. 1907     ???? - ????, starosta
Kalivoda František   9. 4. 1913     ???? - ????, Rodinné domy na Arbesově nám.4, a V. Škracha 2 v l. 1938-1940.
Kopa Jaroslav   24. 11. 1905     ???? - ????
Koplík Vikor   1900     ???? - ????, obchodník
Kovařík Josef   2. 2. 1868     ???? - ????, Wikov
Kovářík František   25. 9. 1865     ???? - ????
Kožušníček Štěpán   23. 1. 1883     ???? - ????
Kramer Michal         1570 - ????, pobyt, tvůrčí činnost
Kraus Vilém   8. 4. 1915     ???? - ????, malíř, profesor kreslení
Kühndel Jan   29. 9. 1889     ???? - ????, historické práce
Kvapil Miloš   1947     ???? - ????
Lasák Oldřich   19. 12. 1884     ???? - ????, vedoucí abstinenční léčebny
Lasák Oldřich   19. 12. 1884     1914 - 1918, vojenský malíř
Libra Miloš   25. 5. 1922     ???? - ????, architekt
Liebscher Adolf   3. 5. 1887     ???? - ????, pobyt
Macenaurová Jana   4. 8. 1976     ???? - ????, MEDIAWARE- VIDEO-THEO
Mathon Jaroslav   8. 3. 1897     ???? - ????
Miřiovský Emanuel   1846     ???? - ????, profesor
Navrátil Antonín   15. 9. 1902     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, spoluzakladatel Stavoprojektu, N
Navrátil Bartoloměj   1. 9. 1848     ???? - ????, ředitel Zemské vyšší reálky
Novák Karel   10. 8. 1936     ???? - ????, bydliště
Perek Václav   27. 9. 1859     ???? - ????
Pittich Karel   11. 7. 1889     ???? - ????
Poláček Jan   12. 11. 1896     ???? - ????
Půda Rajmund   18. 8. 1912     ???? - ????
Pukl Vladimír   2. 3. 1896     1923 - 1929, pobyt, činný na na poště
Putna Miroslav   17. 7. 1904     1936 - 1950, stavební komisař, městský architekt
Rozsypal Robert   23. 7. 1883     ???? - ????, ředitel Městské spořitelny
Sebastini-Šebesta František   1715     1753 - 1755, pracoval u Milosrdných bratrů
Sluka František   31. 8. 1824     ???? - ????
Souček Vladimír   7. 2. 1898     ???? - ????
Spurná Alena   1958     ???? - ????
Spurný Alois   19. 5. 1894     ???? - ????
Stenzel Ludvík         ???? - ????
Šafařík Jan   5. 1. 1886     ???? - ????
Ševčík Václav   12. 7. 1900     1927 - ????
Štětka Tomáš   8. 5. 1855     1877 - 1908, česká reálka
Švarcová Martina   18. 6. 1971     ???? - ????, tvorna loutek, scénografie pro drobná loutková divadla
Tauber Oldřich   4. 7. 1908     ???? - ????, architektonicky činný
Tauš Petr   22. 10. 1951     ???? - ????, soutěž na urbanistické řešení území Prostějov - východ
Tichý Rudolf   7. 4. 1900     ???? - ????
Toman Karel   1888     ???? - ????
Topinka Vilém   22. 5. 1909     ???? - ????
Trubač Jaroslav   1943     ???? - ????, spolupráce s místními podniky
Trunečka Evžen   3. 2. 1907     ???? - ????, výstava
Tříska Jan   4. 12. 1904     1932 - 1976, trvalý pobyt, tvůrčí činnost,
Urban Klement   22. 11. 1880     ???? - ????, působil tam na střední škole
Urbánek Karel   27. 4. 1910     ???? - ????
Vaca Karel   21. 7. 1919     ???? - ????
Vacek Pavel   8. 7. 1905     ???? - ????
Václavek Hilar   22. 4. 1884     ???? - ????
Vocilková Hedvika   9. 3. 1911     ???? - ????, narození syna (básník Jiří Kuběna * 31. 5. 1936)
Votýpka Jiří   2. 6. 1912     ???? - ????, středoškolský pedagog
Vystavěl Boris   1939     ???? - ????
Wait Josef   29. 8. 1845     1898 - 1902, starosta
Zajíc Stanislav   23. 9. 1948     1970 - 1973, výtvarník v podniku Merkur
Zajíc Stanislav   23. 9. 1948     1981 - 1990, výtvarník v podniku Merkur
Zoufal Vladimír   24. 2. 1856     ???? - ????
Zouharová Věra   8. 5. 1928     ???? - ????
Zvonek Miroslav   6. 6. 1955     1975 - 1983, V l.1989-1992 podnikový designér Agrostroje
Župka Filip   7. 6. 1885     ???? - ????, Roku 1912 maturoval na reálce v Prostějově a poté pracoval jako městský knihovník. Vedle knihovnické práce se hodně věnoval literatuře, psal básně, povídky, romány, literaturu pro děti a mládež. Jeho básně jsou odrazem jeho vnitřního vývoje – např. Písně bídy, Ortel, Veliký okamžik. Z prózy např.:Démon žena, z tvorby pro děti a mládež Dobrodružství bílého havrana, Ševcovská pohádka.

Město Prostějov

person   born
Sekanina Bohumil   24. 5. 1923    

Město Prostějov

person   born
Kameník Antonín   11. 12. 1886    

Město Prostějov

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1948   Otokar Fischer na venkově

Město Prostějov

person   born
Wagner Miroslav   2. 8. 1942