Galéria Jána Koniarka v Trnave

year of establishment: 1976
city: Trnava (Trnava)
address: Zelený Kríček 3
ZIP: 917 01
phone: +421 335 511 659
fax: +421 335 511 391
e-mail: sekretariat@gjk.sk
www: www.gjk.sk

notes:
Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry. V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. GJK dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany). Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991). Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov GJK. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy.
Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž:1+1+1=1. Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia J. Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.
Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská). Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.


História galérie v dátumoch:
1976 - založená Okresná galéria v Trnave
1978 - pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára zmena názvu na Okresná
galéria Jána Koniarka v Trnave (od 1984 – Galéria Jána Koniarka)
1983 - 1991 – pravidelná výstavná činnosť v prenajatých výstavných priestoroch
v Západoslovenskom múzeu v Trnave
1991- prvé Trienále plagátu Trnava
1992 – otvorená Kopplova vila (Zelený kríček 3) v Trnave ako sídlo galérie
1994 – otvorená Synagóga – Centrum súčasného umenia (Halenárska 2)
2002 – otvorenie stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka v novom
krídle Kopplovej vily GJK
2007 – vydanie monografie Sochár Ján Koniarek
2007 - otvorenie stálej expozície Klenoty domova a celková reinštalácia
expozície Ján Koniarek v novom krídle Kopplovej vily
2007 – prvé bienále mladého umenia Skúter
2008 – prvý Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008



Riaditelia /-teľky Galérie Jána Koniarka v Trnave:

Vladimír Siváček 1. 6. 1976 – 30. 3. 1990 riaditeľ
Priska Štubňová 1. 4. 1990 – 15. 6. 1990 poverená riadením
Jaroslav Formanko 15. 6. 1990 – 14. 9. 1992 riaditeľ
Priska Štubňová 15. 9.1992 – 15. 7. 1993 poverená riadením
Priska Štubňová 15. 7. 1993 – 31. 3. 2002 riaditeľka
Viera Jančeková 1. 4. 2002 – 6. 11. 2002 poverená riadením
Viera (Jančeková) Levitt 7. 11. 2002 – 30. 11. 2005 riaditeľka
Vladimír Beskid 1. 12. 2005 – 28. 2. 2006 poverený riadením
Vladimír Beskid 1. 3. 2006 riaditeľ