Krajské vlastivědné muzeum

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974/94
1981   Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo)
1983   Eva Hašková: Grafika
1983   Kouzlo japonských zahrad - Fotografie Zdeňka Thomy (Průvodce výstavou)
1984   Zdeněk Burian
1985   Karel Demel: Grafika
1985   Země a lidé objektivem Zdeňka Thomy (Japonsko, Filipíny, Nepál, Indie)
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1987   Jozef Jankovič: Sochy a reliéfy
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
1989   Současná Makedonská grafika
1989   Oldřich Šimáček
1989   Antonín Lukavský: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1987   Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
1989   České sochařství 1948/88
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Vladimír Suchánek: Barevná litografie
1981   Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo
1984   Zdeněk Burian (u příležitosti nedožitých 80.narozenin)
1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1988   Pavel Kotas: Obrazy
1990   Albín Brunovský: Grafika (národní umělec)
Book
published, title (subtitle)
1982   Život a dílo zasloužilého umělce akademického malíře Zdeňka Buriana
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin
Guide
published, title (subtitle)
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)