Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o.

type: tiskárna
city: Pelhřimov (Pelhřimov)
address: Krasíkovická 1787
zip code: 393 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: ntp@ntp.cz
web: www.ntp.cz

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2003   Milan Hes
  2013   Mám tě na mušce - Jana (Umění šedesátých let)
  2017   Karol Molnár: Maliar troch krajín / Malíř tří zemí
  2017   Pastviny Petra Poše
  2019   Pamlsky firmy Neprakta
  2021   Jana Míčková: Jižní cíp
  2022   Jiří Slíva: Česká chlouba a jiné grafiky
  2023   Gita Marcolová: Na špičkách
  2023   Josef Schejbal
  2023   Valentin Horba: Máme zaseto
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   Venku jásot, za zdí krev
kniha
  published   title (subtitle)
  2004   Autobiografie
  2004   Na kopci v Hrachovci (Setkání se sochami Ivana Jilemnického)
  2006   Duševní prostocviky
  2006   Peníze v proměnách moderní doby (Tvorba československých bankovek v letech 1945-1989)
  2007   Šumava umírající a romantická
  2008   Malíř českého meránu Karel Chaba
  2008   Neuchopitelný Josef Váchal
  2008   Polární záře nad pastvištěm (Svědectví o Josefu Kostohryzovi)
  2009   Cyril Bouda: Unikátní exlibris
  2011   Host za oknem
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost)
  2013   Smysly života
  2014   Kolovrz (Starý reklamní plakát)
  2014   Kruh z kamenů
  2015   Kosmogram (Povídky)
  2015   Nezatlučeno: Výběr z malířského díla Lubomíra Štefky
  2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute)
  2016   Munice domácí fronty (Angloamerický plakát z první světové války)
  2016   Zálepky, pečetky, jiné známky
  2017   Jiří Šlitr: Moment, ostřím tužku!
  2018   Gustav Macoun: Balada o soumraku
  2018   Gustav Porš: S paletou Vysočinou
  2018   Jan Rýz: Skrytý pohon
  2018   Moderní exlibris v českých zemích
  2019   Krásná přání k nesehnání
  2020   František Tavík Šimon: Zblízka
  2020   Jiří Trnko, mám tě rád (A co bylo dál?)
  2020   Písně v obleku (Hudební dvoulisty z časů, které uplynuly)
  2021   Miloslav Martenek: Sláva letu
  2022   Alois Moravec: Z chýšky na Národní třídu
  2022   František Líbal: Oblaka něžného hněvu

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1996   Vladimír Komárek
  2003   Milan Hes
  2011   Nadhledy Andreje Bělocvětova
  2012   Alois Doležel: Stálá expozice obrazů (Obrazárna Špejchar, Želeč u Tábora)
  2012   Jaroslav Panuška 1872–1958
  2012   Krajina z barevných fáborů Evy Míčkové (Výběr z celoživotní tvorby)
  2012   Vladimír Míčko
  2013   Egon Weidlich: Kompozice
  2013   Mám tě na mušce - Jana (Umění šedesátých let)
  2013   Věroslav Bergr: Pocta Mahlerovi
  2013   Vladimír Míčko: Krajina na křídlech
  2013   Zatracovaná i velebená Alena Čermáková
  2014   Osamělá pouť Andreje Bělocvětova
  2016   Jiří Ščerbakov: Nástupní plošina
  2016   Sochař Jan V. Dušek Táborská díla
  2016   Václav Mezera: Dirigent kresby
  2017   Karol Molnár: Maliar troch krajín / Malíř tří zemí
  2017   Kurovský: Okno z Nového světa
  2017   Pastviny Petra Poše
  2017   Živý svět Anny Vojtěchové
  2019   Josef Saska: Síla barvy
  2019   Pamlsky firmy Neprakta
  2021   Jana Míčková: Jižní cíp
  2022   Jiří Slíva: Česká chlouba a jiné grafiky
  2023   Gita Marcolová: Na špičkách
  2023   Josef Schejbal
  nedatováno   Marie Michaela Šechtlová - Královna živého dřeva
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
  2013   2. návštěva sbírky manželů Zemanových
  2013   Filmový plakát a jeho společníci
  2013   Vysočina 2013
  2014   Vlastislav Boháč - nové nálezy
  2015   Venku jásot, za zdí krev
  2016   Broučci Jana Karafiáta
  2017   Nizozemská barokní malba
  2018   Něžné trojspřeží (Ekrtová, Kurovská, Skluzáčková)
  2019   Krása & půvab
  2019   Linie touhy
  2022   XVII. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2022
kniha
  published   title (subtitle)
  1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia)
  1994   Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956
  1997   Loukov: Vitraj v kostele sv. Markéty
  1997   Totalismus a holismus
  1999   Karel Svolinský: Novoročenky a jiná příležitostná grafika
  2000   Němci v Praze 1861-1914
  2000   Sto tváří (Z jihočeské kulturní historie)
  2002   Mezi životem a smrtí (Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650)
  2002   Prahou posedlý
  2004   Autobiografie
  2004   Na kopci v Hrachovci (Setkání se sochami Ivana Jilemnického)
  2006   Duševní prostocviky
  2006   Peníze v proměnách moderní doby (Tvorba československých bankovek v letech 1945-1989)
  2007   Šumava umírající a romantická
  2008   Devětadvacátí v osmatřicátém (Jindřichohradecký pěší pluk číslo 29 "Plukovníka J. J. Švece" při obraně republiky na konci třicátých let 20. století)
  2008   Malíř českého meránu Karel Chaba
  2008   Neuchopitelný Josef Váchal
  2008   Polární záře nad pastvištěm (Svědectví o Josefu Kostohryzovi)
  2009   Cyril Bouda: Unikátní exlibris
  2011   Host za oknem
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost)
  2013   Mayové, Tistrya, Atlantida
  2013   Smysly života
  2014   Československá druhá armáda I. (Příběh 56 praporů Československé domobrany z Itálie)
  2014   Československá druhá armáda II. (Historie jednotlivých praporů Československé domobrany z Itálie)
  2014   Kolovrz (Starý reklamní plakát)
  2014   Kruh z kamenů
  2014   Po stopách trampských legend (13 osobností trampingu na českobudějovicku)
  2015   Kosmogram (Povídky)
  2015   Nezatlučeno: Výběr z malířského díla Lubomíra Štefky
  2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute)
  2016   Munice domácí fronty (Angloamerický plakát z první světové války)
  2016   Zálepky, pečetky, jiné známky
  2017   Jiří Šlitr: Moment, ostřím tužku!
  2018   Gustav Macoun: Balada o soumraku
  2018   Gustav Porš: S paletou Vysočinou
  2018   Jan Rýz: Skrytý pohon
  2018   Moderní exlibris v českých zemích
  2019   Krásná přání k nesehnání
  2020   František Tavík Šimon: Zblízka
  2020   Jiří Trnko, mám tě rád (A co bylo dál?)
  2020   Písně v obleku (Hudební dvoulisty z časů, které uplynuly)
  2021   Miloslav Martenek: Sláva letu
  2022   Alois Moravec: Z chýšky na Národní třídu
  2022   František Líbal: Oblaka něžného hněvu
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.)
  1997   Palmovka (Sborník Synagogy na Palmovce)
  2003   The World of Baroque Theatre / Svět barokního divadla (A compilation of Essays from the Český Krumlov Conferences 2002, 2003 / Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2002, 2003)
  2009   Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války
  2017   Vlastivědný sborník Pelhřimovska
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  1998   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu
  1998   Kupka (Painting the Universe, Pioneer in Abstraction)
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2018   Po stopách Františka Bílka na jihu Čech
periodikum
  published   title (subtitle)
  1995/3/8   Ledečské noviny (městský měsíčník)
  2003   Kámen (exkluzivní časopis pro kameníky, kamenosochaře, restaurátory a ostatní přátele kamene)
  2009/06/29   Umění a řemesla
  2011   Kámen (exkluzivní časopis pro kameníky, kamenosochaře, restaurátory a ostatní přátele kamene)
  2020   Inženýrská komora 2020 (Stavby 21. století)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1998   Miroslav Houra
soubor grafických listů
  published   title (subtitle)
  ????   Alena Antonová: Knižní značky a novoročenky 1949-2003
soupis díla
  published   title (subtitle)
  2000   Vojtěch Cinybulk: Soupis novoročenek 1946-1994
  2001   Miroslav Houra: Novoročenky z let 1955-2001
soupis grafik
  published   title (subtitle)
  2008   Milan Kohout: Exlibris a novoročenky
  2013   Oldřich Kulhánek: Soupis novoročenek a exlibris 1969–2012
výroční zpráva
  published   title (subtitle)
  2016   Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2015