Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996, Vladimír Komárek
2003, Milan Hes
2011, Nadhledy Andreje Bělocvětova
2012, Alois Doležel: Stálá expozice obrazů (Obrazárna Špejchar, Želeč u Tábora)
2012, Jaroslav Panuška 1872 - 1958
2012, Vladimír Míčko
2012, Krajina z barevných fáborů Evy Míčkové (Výběr z celoživotní tvorby)
2013, Egon Weidlich: Kompozice
2013, Vladimír Míčko: Krajina na křídlech
2013, Zatracovaná i velebená Alena Čermáková
2014, Osamělá pouť Andreje Bělocvětova
2016, Jiří Ščerbakov: Nástupní plošina
2016, Václav Mezera: Dirigent kresby
2016, Sochař Jan V. Dušek Táborská díla
2017, Kurovský: Okno z Nového světa
2017, Karol Molnár: Maliar troch krajín / Malíř tří zemí
2017, Živý svět Anny Vojtěchové
2019, Josef Saska: Síla barvy
nedatováno, Marie Michaela Šechtlová - Královna živého dřeva
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
, Něžné trojspřeží (Ekrtová, Kurovská, Skluzáčková)
1998, Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
2013, Filmový plakát a jeho společníci
2013, 2. návštěva sbírky manželů Zemanových
2014, Vlastislav Boháč - nové nálezy
2015, Venku jásot, za zdí krev
2016, Broučci Jana Karafiáta
2017, Nizozemská barokní malba
2019, Linie touhy
2019, Krása & půvab
Book
published, title (subtitle)
1993, Moderní české exlibris (Úvod do studia)
1994, Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956
1999, Karel Svolinský: Novoročenky a jiná příležitostná grafika
2000, Sto tváří (Z jihočeské kulturní historie)
2000, Němci v Praze 1861-1914
2002, Prahou posedlý
2004, Na kopci v Hrachovci (Setkání se sochami Ivana Jilemnického)
2006, Duševní prostocviky
2007, Šumava umírající a romantická
2011, Host za oknem
2012, České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost)
2013, Smysly života
2013, Mayové, Tistrya, Atlantida
2014, Kruh z kamenů
2014, Po stopách trampských legend (13 osobností trampingu na českobudějovicku)
2015, Kosmogram (Povídky)
2016, Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute)
2018, Jan Rýz: Skrytý pohon
2018, Gustav Macoun: Balada o soumraku
2020, Písně v obleku (Dudební dvoulisty z časů, které uplynuly)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1994, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.)
1997, Palmovka (Sborník Synagogy na Palmovce)
2017, Vlastivědný sborník Pelhřimovska
Periodical
published, title (subtitle)
2020, Inženýrská komora 2020 (Stavby 21. století)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1998, Miroslav Houra
Inventory of Works
published, title (subtitle)
2000, Vojtěch Cinybulk: Soupis novoročenek 1946-1994
2001, Miroslav Houra: Novoročenky z let 1955-2001
2008, Milan Kohout: Exlibris a novoročenky
Annual Report
published, title (subtitle)
2016, Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2015
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
, Alena Antonová: Knižní značky a novoročenky 1949-2003
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1998, František Kupka (Průkopník abstrakce, malíř kosmu)
1998, Kupka (Painting the Universe, Pioneer in Abstraction)