Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Vladimír Jiránek: Kreslený humor
1976   Ladislav Janouch
1978   Josef Marek: Sochařské dílo
1979   Náchod v kresbách, obrazech a grafice Karla Šafáře
1980   Jaroslav Lukavský: Grafika
1980   František Krebs: Obrazy a kresby
1981   Josef Wagner: Sochařská kresba
1981   Václav Macháň: Obrazy
1982   Liesler
1983   Josef Vondráček: Obrazy rodného kraje
1984   Cyril Bouda: Ilustrace
1984   Karel Demel: Grafika
1984   Alfred Fuchs: Kresby a grafika
1985   Pavel Matuška: Kreslený humor
1985   Karel Chaba: Obrazy, grafika
1985   Dana Holá Charvátová: Kresby, obrazy, grafika, textil
1986   Leoš Konáš: Ilustrace k dětské literatuře
1986   Petr Novák: Plastiky a kresby
1987   Arnold Bartůněk: Sochy
1987   Keramika Marie Bartošové
1987   Václav Macháň: Výběr z malířské tvorby
1987   Ludmila Jiřincová: Ilustrace a grafika
1987   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby
1988   Miroslav Pangrác; Plastiky a obrazy
1988   Stanislav Holý: Kresby a litografie
1989   Valentin Popov: Obrazy, kresby
1989   Adolf Kašpar: Ilustrace a grafika
1990   Josef Mžyk: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika)
1990   Karel Svolinský: Ilustrace - kresby
1990   Ladislav Kuklík: Grafika
1990   Michal Moravec: Plastiky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1982   Josef Liesler: Kresby a grafika
1985   Vladimír Suchánek: Drobná grafika
1987   Arnold Bartůněk: Sochy a kresby