Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Institut výtvarné kultury

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: _