Typografik Centr

city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Jiráskovo náměstí 24
zip code: 326 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Typografik Centr

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1992   Svět kolem nás (Fotografie Miroslava Háka ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
  1993   Bronislav Losenický: Obrazy
  1994   Jaroslav Sůra: Grafika
  1994   Jiří Patera: Výběr z díla
  1995   Augustin Němejc (1861-1938): Alegorie, žánr, idyla
  1998   Václav Fajt: Grafika a poštovní známka
  1999   Jiří Patera: Návraty 1979-99
  1999   Miroslava Nová
  1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí
  2000   J. Kříž
  2000   Milan Maur
  2000   Václav Malina
  2001   Emil Filla 1882 - 1953 (Sbírka Západočeské galerie v Plzni)
  2001   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
  2002   Jiří Trnka
  2002   Marie Lacigová
  2002   Skupa
  2002   Václav Karel: 1902-1969
  2003   Jaroslav Zapletal: Obrazy, objekty, kresby
  2003   Kateřina Slípková: Repetice
  2003   Květa Monhartová: Setkávání
  2003   Miroslava Nová: Kameny
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti
  2004   Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana (Výběr z díla Karla Valtra z plzeňských zbírek)
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti)
  2005   Jaroslav Kříž: Obrazy
  2005   Naděžda Škardová: Listy/ keramika
  2006   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá... / What emanates from the forest...
  2007   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla
  2008   Josef Bauer: Taktile poesie
  2009   Andreas Neumeister: The Gift / Das Gift (New:)
  2011   Jiří Kovařík 1932-1994: Kresby - akty a dvojakty
  2012   Archiv Júliuse Kollera: Badatelna / Július Koller Archive: Study Room
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   Čeští světci a patroni
  1998   Patera, Frauknecht, Tázler
  1999   Jiří Kolář, Běla Kolářová
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2003   Světci, patroni, ochránci
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni)
  2005   Les
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku)
  2008   Jiná skutečnost (Magický realismus a imaginativní umění v Plzni)
  2009   Měkkohlaví
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
  2009   Vysočinou
  2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie)
  2010   Současná slovenská geometrie 1
  2010   V. V. Modrý, Jiří Modrý
  2011   Nablízko a nadostřel
  2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
  2013   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013
  2013   Pod Ještědem (Současná výtvarné scéna Liberecka)
kniha
  published   title (subtitle)
  2001   Poemes - Images / Básně - obrazy
  2010   Druhý dech
  2011   Jak jsem potkal básníky
  2012   Jiří Kovařík I.
  2012   Jiří Trnka a Plzeň (Po plzeňských stopách Jiřího trnky)
  2013   Krypty
  2013   Tábor - Plzeň (Dopisy přátelům)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003
  2005   Karel Frauknecht 1925 - 1994
  2005   Miroslav Tázler
  2006   Vladimír Havlic 1944 - 2004
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Jaroslav Kříž: Paintings
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  2009   Ergo Sum
program
  published   title (subtitle)
  2004/06/18   Die TschechINNen kommen (Ohne Grenze - Kulturarbeit: Der Pendler bringt Prager Freunde nach Wien)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  2002   30 let výstavní síně Masné krámy v Plzni