Sovinec

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1987/03/01 - 1987/04/20   Jiří Lindovský: Kresby, obrazy, grafika, Galerie Osvětové besedy Jiříkov, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)