Středisko státní památkové péče a ochrany přírody

year of establishment: 1960
city: Praha
address: _

notes:

proměna názvu
Středisko památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy
Středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody
Pražský ústav památkové péče
Státní památkový ústav v hl. m. Praze
2003 Národní památkový ústav
do 2000 zřizovatel Magistrát hl. m. Prahy
od 2000 zřizovatel Ministerstvo kultury ČR-
1965 zřízen samostatný útvar pro archeologické výzkumy
1991 oddělila se ochrana přírody.
-
kromě Národního památkového ústavu (od roku 2003)
vše připsat
Středisko státní památkové péče a ochrany přírody