Nádraží; skladiště nástrojů

city: Most (Most)
address: _