Naše vojsko, nakladatelství

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1973/05   Knižní ilustrace v boji proti fašismu v edici NV - ČSPB 1963-1973, Galerie d, Praha