Výstavní síň Ars Melantrich

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1942   Výstava obrazů Karla Dudycha
1942   Sylva Študentová - Ježková
1943   Milena Komrsová
1943   Jan Brukner
1943   Franta Skořepa
1943   Julie Zemanová-Procházková (Künstler der Woche / Výtvarník týdne XII)
1943   František Volf
1944   Franta Čihák
1944   Karel Dudych
1948   Josef Drahoňovský
1949   Franta Čihák
1949   Vladimír Modrý
1950   Ludvika Smrčková: Květiny
1951   Marie Zlatníková
1952   Otakar Sedloň
1958   Druhá samostatná výstava divadelní barevné fotografie Karla Štolla
nedatováno   Hymna práce (Soubor malířského díla Josefa Kočího)
nedatováno   Rembrandt
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1948   A. Hoffmeister, A. Pelc
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   Franta Skořepa (obrazy a kresby)
1943   František Ketzek: Kresby z let 1933 - 1943
1944   Rosa Servítová - Menšíková: Dětem o dětech
1944   J. E. Koula: Obrazy
1950   Eva Hettešová: Obrazy
1952   Václav Hejna (oleje, akvarely a kresby)
1957   Zdeněk Sigmund: Obrazy a kresby z let 1950-1956
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1951   Josef Kočí: Hymna práce, František Kočí: Plastiky
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1954   Lubor Těhník