Výstavná sieň klubu Bohemia

city: Bratislava (Bratislava)
address: Vazovová 19